logo
logo

V znamení svedectiev [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

(ZVJS.SK)

V znamení svedectiev prebiehalo sobotné popoludnie 26.8.2023 medzi odsúdenými v ÚVTOS Želiezovce, ktorí prijali nevšednú návštevu gospelovej kapely Lámačské chvály pod vedením Mgr. Braňa Letka spolu s lídrom slovensko-českého väzenského spoločenstva Dismas, Mgr. Michalom Libantom.

Čas vyplnený slávením svätej omše, katechézou na tému hodnoty skutku, v ktorom mám svoje srdce, spevom i modlitbou priniesol vzájomné obohatenie i povzbudenie nielen pre vzťah s Bohom ale i pre ochotu urobiť niečo dobré zo srdca pre druhého.

Odsúdení v úlohe hostiteľa ponúkli pozvaným spoločenstvo pri sv. omši, kde viedli modlitbu i spev. Rómska hudobná skupina odsúdených po sv. omši pridala hosťom darček v podobe niekoľkých rómskych piesní, zaspievaných zo srdca. Za hostí sa vyjadril Braňo Letko, ktorý prejavil obdiv i vďačnosť za ochotu darovať hudobný darček aj im, hudobníkom.

Potom už nasledoval hudobno-modlitbový program Lamačských chvál, poprepletaný osobnými svedectvami hostí so vzťahom s Bohom. Svoju skúsenosť so stretnutiami s odsúdenými na Slovensku i v Čechách pridal Michal Libant z Dismasu. Bolo skutočne povzbudivé vypočuť si, že každý človek síce má svoje trampoty, bolesti i žiale, no vzťah s Bohom, ako blízkou osobou Otca ich nielen tlmí ale i uzdravuje.

Celý tento temer dvojhodinový program uzavrel vzájomný potlesk a spoločná modlitba za hostí i ich rodiny. Kiežby takéto svetlé chvíle pomohli každému odsúdenému vnímať svoj život ako obrovský potenciál dobra nielen pre vlastnú realizáciu ale i s ohľadom na veľa druhých ľudí povzbudených ich dobrým príkladom.