logo
logo

Archív: 2021

Newsletter

NL č. 64

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi, Úvodom by som napísal o stretnutí Michala Straku (EGA) u nás doma (viď foto).

Newsletter

NL č. 63

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi, Na úvod by som začal príspevkom Márie Mikloškovej, ktorá je dobrovoľníčkou v Úsmev ako dar, ktorý má na starosti detské domovy.

Video

Festival Lumen Podcast

Video

Väzni plačú, keď im píšu deti a modlia sa za nich

Newsletter

NL č. 62

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi, Začal by som spoločným stretnutím spol. DISMAS a príspevkom Janka Bublavého (posledný VT Leopoldov): „V Leopoldovskom kostole sa dňa 10.