logo
logo

Skutočný príbeh obráteného narkomana [Z oficiálnej stránky ordinariat.sk]

V ordinariátnej farnosti sv. Edity Steinovej v Banskej Bystrici sme 5. marca privítali Gorana Čurkoviča, bývalého závislého na drogách, dnes otca 5 detí. Prítomným vyjadril príčiny svojich ľudských zranení, pádov a zúfalstva. Následne, skrze komunitu Cenacolo, opísal  proces svojho obrátenia a uzdravenia. Jeho silný a dojemný životný príbeh bol pre nás inšpiráciou nestratiť nádej v najťažších  životných situáciách.  Spolu s ním sa stretnutia zúčastnil aj spolupracovník Ordinariátu Michal Libant zo spoločenstva Dismas.