logo
logo

Oslava patróna farnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany - sv. Jána Bosca [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

Dňa 4.2.2024 sa konala oslava patróna farnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany -  sv. Jána Bosca a to pri príležitosti storočnice príchodu saleziánov na Slovensko. Náš ústav to patrične oslávil. Najprv bola svätá liturgia, ktorú viedol kazateľ Mgr. Branislav Kožuch za prítomnosti väzenského dekana mjr. PhDr. Juraja Malého. 

Nasledovali samotné koncerty skupiny „Lamačské chvály“, kde v oboch prípadoch bola vynikajúca atmosféra. Prvý koncert sa odohral v návštevnej miestnosti, kde ho už čakalo ďalšie nedočkavé publikum odsúdených mužov z minimálneho stupňa stráženia a mladistvých odsúdených. Tí dostali ponuku, ktorú s nadšením využili, si zahrať spolu s kapelou a vyskúšať rôzne hudobné nástroje. Odsúdené ženy sa zas nechali strhnúť vystúpením kapely k tancovaniu. 

Krásne piesne a sprievodné slovo sa odsúdeným mladistvým, odsúdeným z MinSS ako aj odsúdeným ženám veľmi páčili a výkon skupiny ocenili veľkým potleskom. Bola to veľmi príjemne strávená nedeľa, ktorá pôsobila na odsúdených motivačne a spríjemnila im chvíle strávené vo výkone trestu.