logo
logo

O nás

DSCN1496

Slovensko-české väzenské spoločenstvo (SČVS) DISMAS
Venované 5. výročiu založenia spol. DISMAS

Dismas bol zločincom po pravej strane Ježišovho kríža, tzv. kajúci lotor. (Lk23,39-43) - A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal:.. Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ 


Ako spoločenstvo máme službu a členov ako za múrmi väzníc, tak aj vonku. Členom sa automaticky stáva človek, ktorý je odsúdený resp. obvinený a modlí sa pravidelne so spoločenstvom Dismas a na jeho úmysly. Mimo väzníc sa stáva členom vtedy, ak sa dlhodobo pravidelne modlí resp. pomáha modlitbami, pôstom i hmotne sa podieľa na budovaní spoločenstva. 


Úmysly modlitieb Dismasu sú vždy za ľudí, ku ktorým nás Pán Ježiš Kristus posiela a u ktorých sme boli, ďalej za členov spoločenstva Dismas a za ich rodiny. Pričom, ak sa niekto k nám v modlitbách pridáva a nie je ešte v spoločenstve, tak aj v takom prípade sa modlíme za neho aj za jeho rodinu a ako som už spomínal vyššie, ak sa bude modliť pravidelne, automaticky sa stáva členom Dismasu.


V spol. DISMAS sa modlime každý deň o 20:00 hod. (krátku päťminútovú modlitbu), reťazovú 40-hodinovú modlitbu každý piatok a sobotu (modlitba by mala trvať min. 1hod., teda 60 min., v ktoromkoľvek čase od piatku od 8:00 hod. do soboty 23:59 hod.) a každý piatok o 12:00 hod. za Slovensko.Modlime sa individuálne. Poviem príklady konkrétnych členov Dismasu: jedni sa modlia ružence (t. j. bolestný radostný, slávnostný...), druhí sa modlia 500-krát Otčenáš, tretí si čítajú žalmy... je to v slobode. 

Služba spol. DISMAS spočíva najmä v modlitbách, pôstoch a v ohlasovaní evanjelia najmä odsúdeným formou chvál, svedectiev, divadlom, osobnými rozhovormi a pod.. Ďalej sa navštevujú konkrétne väznice, zväčša pod duchovnou autoritou. (Mt25,35) – Bol som vo väzení a prišli ste ku mne., pričom sa vždy snažíme budovať jednotu v Kristovi a nie rozdelenie.


Spol. DISMAS sa začalo formovať dňa 14.05.2015 po prvých chválach chválovej kapely Lámačské Chvály v leopoldovskej väznici. Aktuálny počet členov je ťažšie odhadnúť pre obmedzenú, resp. sťaženú komunikácia z dôvodu uväznenia väčšiny členov. Doterajší počet členov je cca 800 odsúdených v min.SS, SSS, MxSS, OŠZ, VV a doživotných (doživotne odsúdených je 17) a 200 členov v civile, teda spolu okolo 1000 členov. Členovia Dismasu nie sú len na Slovensku, ale aj u bratov v Českej republike, kde sme navštívili už 10 väzníc a v každej sa prihlasovali noví členovia do modlitieb. Chvála Pánovi! V súčasnosti spoločenstvo Dismas vydáva svedectvo a usporadúva (takmer každý týždeň) kresťanské akcie, divadlá, koncerty, chvály a stretnutia aj vo väzniciach, kde službu robíme ako podporu príslušnému kaplánovi väznice. Popritom slúžime aj prepusteným členom na slobode rôznymi potrebami v rámci charity (veci na oblečenie pre neho aj pre jeho deti a ostanú rodinu). Ďalšou aktivitou je navštevovanie prepustených členov spoločenstva Dismas. Pomáhame im vyhľadať v danom trvalom bydlisku spoločenstvo a začleniť sa do kresťanského života. V prípade záujmu sa snažíme zabezpečiť konzultácie pri vybavovaní ubytovania, ako aj prácu (Jožko Š. 0919473610). Ďalej spomenieme aktivitu "Anjelský darček", v ktorej na požiadanie posielame aktívnym členom Dismasu vianočné balíky pre ich deti, prípadne vnúčatá. Ďalšie projekty sú: "Anjelský list, Anjelská svätá omša a Anjelské blahoželanie". V závere by som spomenul korešpondenciu s odsúdenými, osobne odpovedáme na každý dopis a 2-krát do mesiaca posielame Newsletter (časopis), v ktorom sa nachádzajú všetky novinky a informácie o spoločenstve, akciách, chválach, prednáškach, svedectvách a živote členov spol. Dismas.


Pravidelne navštevujú väznice naši priatelia: Lámačské Chvály, F6, Dominika Gurbaľová, Ego, Bétel, L'múry, Miťo Bodnár, Dávid Janočko a Tow Meot.

Adresa Dismasu: SČVS DISMAS, Dvorníky 470, 92056, Slovensko 
Web: www.spolocenstvo-dismas.sk
Email: dismas@spolocenstvo-dismas.sk

Slovo pre Teba od Pána:

Ale Boh si vyvolil, čo je vo svete bláznivé, aby zahanbil múdrych; Boh si vyvolil, čo je vo svete slabé, aby zahanbil silných; Boh si vyvolil, čo je vo svete neurodzené a čím sa pohŕda, to, čo nie je nič, aby obrátil na nič to, čo je, aby sa nijaký človek nemohol pred Bohom vychvaľovať. 1Kor 27-29 Som rád, že si a ďakujem Bohu za teba. BŤŽ (Boh ťa žehnaj). S pozdravom

V Leopoldove dňa 7.3.2020

kpt.Mgr. Michal Libant
vedúci SČVS – DISMAS