logo
logo

Puer Dei vystúpil aj v Žiline [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

V stredu 24. januára 2024 zavítal už po tretíkrát do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina Mgr. Michal Libant z kresťanského spoločenstva Dismas, tentokrát v spoločnosti rapera Dávida Janočku.

Dávid Janočko alias Puer Dei, ako sa umelecky nazýva, vysvetlil svoj postoj k Bohu - opísal, ako sa ho Pán Boh dotkol, zmenil mu život a ako sa on teraz snaží slúžiť jemu. V hudobnom rapovom prejave zaspieval piesne zo svojho repertoáru, ktoré predniesol veľmi precítene, čo milo prekvapilo všetkých, ktorí ho so záujmom počúvali.

Hudobno-slovné pásmo pre obvinených zo všetkých oddielov so zmierneným režimom výkonu väzby, v ktorom zaznelo pásmo kresťanských piesní, bolo spojené s osobnými svedectvami a besedou.

Obvineným mužom aj obvineným a odsúdeným ženám povzbudivými slovami krátko prihováral aj Mgr. Michal Libant, ktorý je zakladateľom kresťanského väzenského spoločenstva Dismas. Vysvetlil zúčastneným vznik spoločenstva, podľa koho a ako vznikol jeho názov. Uviedol osobné skúsenosti z väzenského prostredia, kde v minulosti pracoval, s kým spolupracuje a akým spôsobom pomáhajú väzneným osobám. Poslanie tohto spoločenstva pozostáva najmä v modlitbách a ohlasovaní evanjelia ľuďom nachádzajúcim sa za múrmi väzníc prostredníctvom svedectiev, príbehov, divadelných či hudobných vystúpení.

Svojim hudobným prejavom a osobným svedectvom obaja hostia povzbudili väznené osoby k nádeji v hľadaní pravdy, a to aj napriek mnohým životným pádom a prekážkam.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a návštevu.