logo
logo
Newsletter

NL č. 62

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

Začal by som spoločným stretnutím spol. DISMAS a príspevkom Janka Bublavého (posledný VT Leopoldov): „V Leopoldovskom kostole sa dňa 10.10.2021 uskutočnili chvály, tamojší dekan niekoľkokrát zastupoval pána farára v leopoldovskej väznici. Preto som sa zúčastnil týchto chvál a čiastočne som odplatil službu, ktorú on preukázal nám. Teraz, keď som mal možnosť, navštívil som jeho farnosť a zúčastnil som sa chvál skupiny L'múry. Prežili sme požehnaný čas.“

image002

Foto: kostol sv. Ignáca v Leopoldove v nedeľu 10.10.2021 s členmi a slúžiacimi v našom spol. DISMAS, za účasti  Jožka Š., Janka Bublavého, Maroša Sýkoru, kapely L'múry, Kristínky s Marošom (AD), Adama, Dávida a dekana Patrika Bacigála.

Príspevok Mirka Libantová: „Počas cesty za službou do väzníc na východe s Michalom a našou Ráchel Annou (4 mes.) sme sa zastavili v jednom z najstarších pútnických miest, v Levoči. Tam sme sa stretli so vzácnymi hosťami, v ktorých horí láska k  Panny Márii a najsvätejšej Trojici.

image003

Foto: Mariánska hora v Levoči pri bazilike Navštívenia Panny Márie po sv. omši, na ktorú sme boli pozvaní Dohovorom za rodinu za prítomnsti kňazov Dušana, Matúša Marcina, Kuffu, ...

image004

Foto: Sabinov, väznica počas vystúpenia Dávida (raper).

image005

Foto: už pred väznicou po vystúpení.

Príspevok Palka Šinského: „Zdravím Ťa, brat a sestra v Kristovi! Vo štvrtok 14.10. sme boli navštíviť viacerých odsúdených v 3 väzniciach. Bol to náročný, ale krásny deň. Vstávali sme pred štvrtou hodinou rannou a cestovali sme 4 hodiny do Sabinova. V každej väznici sme chlapov povzbudili príhovormi, zahrali na gitare a zarapovali. V otvorenom oddiely v Prešove, kde sme išli až nakoniec, sme mali aj omšu. Počas tejto poslednej návštevy v otvorenom oddiely ma potešila poctivosť istého odsúdeného. Bol som dosť unavený, sedel som pri stene a vôbec som si nevšimol, že mi vypadla peňaženka s dokladmi a peniazmi na zem za stoličku. Po skončení programu som sa dal do balenia zvukovej techniky a jeden odsúdený ma upozornil, že mi za stoličkou vypadla peňaženka. Vzhľadom k tomu, že tam bola trma-vrma, si tento odsúdený mohol nepozorovane peňaženku privlastniť, ale namiesto toho ma na ňu upozornil, čo ma prekvapilo a potešilo. Počas celého dňa sme napriek únave zažívali radosť z toho, že vás môžeme navštíviť a povzbudiť. Ďakujeme tým, ktorí nás podporovali modlitbou alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Boh Ťa žehnaj!“

 image006

Foto Prešov VV počas svedectva                 

image007

Zdroj: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/ako-na-jesennu-depresivnu-naladu 

image008

Príspevok Juliany Troščákovej (viď foto v obývačke u nich): „V čase, keď nám tak veľmi chýbajú stretnutia s našim spoločenstvom, sa objavili v našej obývačke chalani s gitarou. Ich žehnajúce srdcia a radostné tváre prezrádzali, aké veľké veci zažívali vo väzniciach. Bol to pre nás vzácny a výnimočný dar, môcť sa spolu modliť. Sme tiež vďační za to, že naše malé deti vidia mužov, s ktorými bola taká sranda, ako stoja v službe a chvále :)“

image009

Časť listu od Mimi z vyhnanstva v BA: „Posielam veľa energie a sily a lásky, aby Vás DS posilnil na Vašej ceste, aby ste plnili toto krásne poslanie. Neviem, kedy sa teda stretneme vonku, ale Ocko sa o to určite postará.(viď foto

Už sa neviem dočkať a veta: „Pane, dovoľ mi zachrániť ešte jedného.“ je mega silná a ako tak čítam Newsletter, tak o všetkých z DISMASu to platí na 100%. Je to tak! Zachraňujete! Duchovná podpora je práve tá, to skutočné povzbudenie. A ver mi, že ja sa o to snažím tiež. Delím sa, rozdávam, prijímam, zdieľam, podporujem a milujem. Vydržíme všetko, máme tú najlepšiu podporu. A je fakt, že by nenaložil, keby nevedel, že zvládam. Objímam, bozkávam a milujem. Držte sa všetci.“ Slová Pane dovoľ ..., tak ma to preniklo do špiku kosti. Bolo to z filmu: Zrodenie hrdinu

 image010

image011

Foto: Hora Zvír - Litmanová s Mikulášom Tressom. Prezradím na neho, že je veľmi horliví kňaz, redemtorista, a ako hovoril v jednom zo svojich svedectiev, tak ako prvý dar počas jeho kňazkej služby dostal, prijal dar rozlišovania duchov 1Kor 12,10 a tiež dar uzdravovať 1Kor 12,9.

image012

Príspevok Janka Blanu Posledný VT Dubnica: „Sme veľmi radi, aj so ženou, že nás prišiel Michal pozrieť aj s jeho malou dcérkou Ráchel aj s jeho manželkou. Veľmi nás to povzbudilo, potešilo, že sa naše deti tiež stretli. Pozdravujem všetkých chalanov v Leopoldove, v Dubnici Igora Lavrenčíka, Vlada z Oravy a všetkých ostatných. Boh vás žehnaj

image013

image014

Foto: časť listu od Andrey z nemocnice Trenčín. Píše v ňom, že si uvedomuje koľko snov môže plniť druhým a navodiť úsmev. Pokračuje, že aj skrze naše spoločenstvo, teda cez NL, osobné návštevy a tiež osobnú korešpondenciu, môže viac preniknúť bližšie k Ockovi. Ozaj je to veľká milosť, veriť v Ježiša Krista.

image015

Foto: kresby na tvrdom papieri vo formáte A4, zaslal Jožko a René z Košíc - šaca. Krásne kresby, ďakujeme.

Teraz ponúkam prepísanú časť listu Štefana z vyhnanstva v Hrnčiarovciach: „Keď bola misia vyvesiť na nástenku ten plagát, čo mi bol poslaný, tak som sa aj potešil, aj trošku obával, ako zareagujú spoluväzni. Ešte som tam dopísal, že bližšie info o DISMAS u mňa na cele. Dva dni sa nič nedialo a potom plagát z nástenky zmizol. Bol som sklamaný, ale bral som to tak, ako je. Keď sa ale po väznici rozšírilo, že bude koncert „EGA“, vedel som, že to bude DISMAS. Aj keď ja som skrz prácu v kuchyni ísť nemohol, všetkým okolo som to odporúčal a vlastne ani nemusel, keďže „EGO“ bol sám o sebe pre odsúdených veľkým magnetom. Čo sa ale stalo po Vašej akcii! image016(foto listu) Zrazu prišli za mnou po „koncerte“ traja ľudia, že či ja som ten a ten, čo je v kontakte s DISMASOM. Chceli vedieť viac o spoločenstve, o aktivitách a tak celkovo. Tak som im porozprával to, čo som vedel. Porozdával som NL a tiež zopár listov otca Chmielewského. Videl som na nich úprimný záujem o spoločenstvo. A ako ku mne prišli? Predsa asi cez ten plagát, keďže som ich osobne nepoznal. Je úžasné, čo robíte a ešte úžasnejšie, ako Boh koná a dokáže meniť ľudí! A Vás si používa ako prostriedok. Som vďačný za to, že mi bolo umožnené Vás spoznať. Vďaka Bohu! Neviem, či už nie je neskoro, ale tak vyskúšam.“ K tomuto listu dodám len toľko, že ak sme horliví v ohlasovaní Jeho lásky pre druhých, nie vždy to ide podľa našich predstáv, ale nepochybujme, že si nás Ježiš Kristus použije a aj v situácii, ktorú sme pokladali za stratenú alebo zbytočnú.  2Sol 1,11

image017

Foto: krásna obálka Petronely z Nitry - Chrenovej

Ponúkame ďalší list na povzbudenie a to prepísanú časť listu Martina z vyhnanstva v Sabinove: „PBJK, Pekný deň prajem Michal, dnes mi prišiel list z DISMAS, za ktorý chcem touto cestou poďakovať a zároveň zaželať veľa sily do Vašej ďalšej práce, ktorou roznášate nádej a optimizmus, ktoré my, odsúdení, v týchto náročných časoch tak veľmi potrebujeme. Pán Boh zaplať. V liste som sa dočítal o akciách, ktoré ste v krátkej minulosti absolvovali prostredníctvom Vášho združenia DISMAS vo viacerých ÚVTOS. Poviem Vám, že máte môj veľký obdiv s akou vierou, láskou a odhodlaním robíte túto dobročinnú činnosť. Pán Boh všetko vidí a určite žehná Vašej práci a je rád, že šírite Jeho slová a milosrdenstvo medzi ľudí. Môj pobyt vo väzení mi umožnil veľa premýšľať nad životom a nad jeho prioritami. Naučil som sa tu vážiť si všetko, čo mám. Vážim si život a čas, ktorý mi ešte ostal. Lebo každý jeden nový deň beriem ako dar. Raz mi jeden spoluväzeň povedal: „Jedného dňa sa obzrieš späť a pochopíš, prečo sa to všetko muselo stať.“  A ja som to už pochopil, našiel som Boha a pokoj v duši.“ (foto listu) Tak rád čítam takéto listy.

image018

Sú pre mňa balzam na dušu, lebo veľa listov som už ukázal v NL, kde bol zobrazený, práve obsah, v ktorom bolo napísané, že sú radi, že sú vo väzení. Hoci na začiatku tomu nerozumeli, dokonca sa rúhali, ale v konečnom zhrnutí, ako spoznali lásku Ježiša Krista, sa sklonili a zistili, ako moc sa potrebovali navrátiť na Božiu cestu a úprimne si priznali, že  nebolo už inej cesty, lebo vonku by sa nezmenili a nikdy by tam nenašli ten Boží pokoj a radosť v srdci.

image019 image020

Foto: Jožko posielal na mesenger do Dismasu, kde všade bol a ako si na nás spomína a modlí sa s nami. Posledný VT Želiezovce.

image021

Foto: Majko Anderko počas práce v lese, kde aktuálne pracuje v oblasti Revúca. Posledný VT Košice – šaca

Dňa 21.10.2021 som bol pozrieť do väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou. Bol sám výnimočne, ale veľmi šťastný, nakoľko som tam stretol našich členov zo spol. DISMAS a to ma veľmi potešilo. Dúfam, že nie posledné tento rok.

image022

Foto: ilustračné, z koncertu Ega v roku 2018 práve v Hrnčiarovciach, kde sa vtedy zúčastnilo 250 odsúdených.

image023

Foto: brat Mikuláš – Sučany. Mám rád jeden výrok sv. Augustína: „V búrkach sveta sa my kresťania neutopíme iba preto, že nás nesie drevo kríža.“ ... Veľmi rád sa modlím ruženec za oslobodenie rodu, ktorý si mi poslal. Po tejto modlitbe sa cítim taký slobodnejší, nezaťažený hriechom, cítim, že Pán Boh mi odpúšťa.  Ale dôležité pre nás kresťanov je dobre a úprimne sa vyspovedať. Ponúkam vám jedno svedectvo o spomínanej modlitbe ruženca oslobodenia rodu: „Matúša Marcina, vtedajšieho exorcistu, som pozval do jedného kostola na prednášku a na modlitbu práve tohto rozšíreného rozjímavého ruženca. Po skončení tohto ruženca za oslobodenie rodu, prišla do sakristie (miestnosť, kde sa kňazi pripravujú na sv. omšu) jedna matka s dievčaťom. Malo do 20 rokov asi. Mamina bola značkovo oblečená a povedali, že pri jednom tajomstve mala dcéra veľké bolesti. Matúš sa jej opýtal, pri ktorom a ako mu žena odpovedala, tak sa spýtal, koľko chodila k liečiteľke. Odpovedala, že 15 rokov. Potom ho prosili, aby sa za nich ešte individuálne pomodlil. Exorcista súhlasil a obidve si kľakli, on položil na dcéru svoju štólu a na hlavu benediktínsky kríž a začal sa modliť. Nebudem hovoriť, ako to zle s tou slečnou prebiehalo, len poviem, že jej mama otvorila drahú kabelku a dcéra sa do nej vydávila. Potom sa, ako vždy, ľudia pýtajú čo majú robiť, a poviem vám, že to viem naspamäť. Denne sa modliť ruženec, denne pristupovať k Eucharistii, ak je človek pod útlakom, každý týždeň sa spovedať, postiť a čítať Božie Slovo. A tu som dostal aj ja odpoveď na to, ako má prebiehať deň pre horlivého kresťana. A z mojej skúsenosti viem, že ak to dodržujem aspoň na 80 %, tak začne človek rád slúžiť. Rád začne chodiť na Eucharistiu, začne mať rád tých, ktorí ním opovrhujú, nie z donútenia, ale tak, ako to chce ON – Ježiš Kristus.

image024

image025

Foto: Anjelsky obrázok od Dáriusa z TN a tiež jeho obálka. Všetko čo vníma pod pojmom nášho spoločenstva

 image026

image027

Foto: počas balenia NL č.61. Bol tam aj tvoj list. Členovia    zo západu spravili všetko preto, aby si dostal povzbudenie.

image029

Foto: kvety od Ivana z väznice v BB

image030

Foto: kresby od Andreja z Hrnčiaroviec

image028

Foto: maľba Pán Ježiš Daniel z Leopoldova

Misia I: pokús sa do činností, ktoré robíš, púšťať najprv Ježiša. Napr. Ježiš číta tento list, aj ja ho chcem čítať s ním.  Ježiš požehnáva toto jedlo a ja to robím s ním.  To isté aj keď ideš oddychovať, evanjelizovať, modliť za nepriateľov...

Misia II: Misia pre teba! Vieš, že chodievam pravidelne do väzníc a týmto by som ťa chcel poprosiť, ak aby sa ti dalo, aby si mi poslal nejakú tvoju aktuálnu fotku, respektíve hocijakú fotku. Samozrejme, že ti obratom tú fotku zašleme späť. Potrebujme to pre dva dôvody. Po prvé - osviežim si pamäť, ako vyzeráš a pri opätovnom stretnutí ľahšie priradím k tvári tvoje meno. Po druhé – keď sa modlievam počas odpovedania na listy (aj tebe), tak sa modlím aj za teba, ako keby si sedel vedľa mňa. Samozrejme, že je to dobrovoľné, ale  budem rád.

Misia III dôležitá: už rok sa nám prekladá do angličtiny NLč.44 , nakoľko je ten úvodný a každý nový člen ho dostáva a teraz je len  na 80% cca preložený a do nemčiny chabých cca 10%. Čo vnímam ako strašne spomalenie priam zastavenie od opice. Nakoľko máme už možnosti posielať – rozšíriť sa do Anglicky a nemecky hovoriacich štátov prosím týmto o pomoc s prekladmi niektorých NL. Ak máš takýto talent, dar a chceš ho požehnať priamou evanjelizačnou službou a chcel by si mať účasť na šírení spol. Dismas, napíš nám.

image031

Foto: Plagát: Levice, kostol Ducha Svätého v kampani BOH nie je Mŕtvy, kde sme boli zavolaní hovoriť o pokání.

Časť listu od Stanka z TT: ,,Dnes je nedeľa, môj pôstny deň. Dnešok obetujem za „mojich vybraných príslušníkov“, celkovo  ich  „ mám“ už päť , no dnes hlavne za jednu z nich prosím o uzdravenie a pomoc! A práve ako teraz píšem, bol za mnou pán referent a  zaujímal sa o NL, listy.  Aj s ním som sa podelil o radosť o môj zdravý kĺb a chrbát a.. , reakciu nemusím popisovať!  Nie je jediný s kým som sa podelil o túto radosť, o to  ako v mojom živote  koná Ocko! Niektorí  „nechápali“ , iní mali slzy v očiach, ďalší..!  Preto by som rád aj ostatných bratov a sestry vo „vyhnanstve“ poprosil, nenadávajte na príslušníkov, neohovárajte, no pomodlite sa za nich! „Uvidíte“  zmenu, nebojte sa!“

40 hod. P+S

Predkladaný úmysel za spol. Dismas, za teba aj tvoju rodinu a všetky miesta, kde sme boli

5.-6.11.2021

za plnenie Božej vôle v spol. DISMAS

12.-13.11.2021

za odprosenie urážok nás samých, našich  rodín, nášho národa.

19.-20.1.2021

za našich kňazov, biskupa Rábeka a nové duchovné povolania

1.11.2021     Boh Ťa žehnaj, drahý brat v Kristovi - BŤŽ + Michal  Newsletter č.62