logo
logo
zvjs.sk

Gospelová hudba spoza mreží [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

V stredu 1. marca 2023 zavítal už po druhýkrát do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina Mgr. Michal Libant z kresťanského spoločenstva Dismas, tentokrát v spoločnosti Jakuba Slaninku z gospelovej kapely RODS.

Hudobné vystúpenie pre obvinených zo všetkých oddielov so zmierneným režimom výkonu väzby, v ktorom zaznelo pásmo kresťanských piesní, bolo spojené s osobnými svedectvami a besedou.

Obvineným mužom aj obvineným a odsúdeným ženám povzbudivými slovami krátko prihováral aj Mgr. Michal Libant, ktorý je zakladateľom kresťanského väzenského spoločenstva Dismas. Poslanie tohto spoločenstva pozostáva najmä v modlitbách a ohlasovaní evanjelia ľuďom nachádzajúcim sa za múrmi väzníc prostredníctvom svedectiev, príbehov, divadelných či hudobných vystúpení.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a návštevu.