logo
logo

Označenie: ordinaria ozbrojenych sil

Newsletter

NL č. 33

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi,Rád by som začal veľkým a obrovským ďakujem všetkým, ktorí sa postili a modlili za voľby, lebo to najlepšie, čo sa mohlo stať, že...

Video

Živé píšťaly - ukážka z dokumentu

Ukážka z dokumentu TV Lux o ordinariáte ozbrojených síl