logo
logo

Označenie: koronavirus

Newsletter

NL č. 34

Na úvod by som ti chcel sprostredkovať jedno svedectvo 38-ročného lekára z Lombardie v Taliansku: „Nikdy mi nenapadlo, ani v tom najtemnejšom nočnom more, že niekedy budem vidieť a prežívať to, čo sa tu deje v našej nemocnici už tri týždne. Táto hrôza sa veľmi šíri a je čoraz väčšmi nezastaviteľnejšia. Na začiatku ich prišlo len niekoľko, potom po stovkách ... a teraz nie sme lekári, ale triediči ... musíme sa rozhodnúť, kto má žiť a kto má ísť domov zomrieť, hoci títo ľudia poctivo platili Taliansku dane. Dva týždne dozadu som ja a moji kolegovia boli zarytí ateisti. Toto bolo normálne, veď sme verili vo vedu, tak sme sa to učili. A veda vylučuje Božiu prítomnosť. Vždy som sa vysmieval rodičom, lebo chodili do kostola. Je to deväť dní, čo k nám prišiel 75-ročný kňaz s vážnymi dýchacími problémami. Mal Bibliu a z tej čítal zomierajúcim držiac ich za ruku. My sme už boli psychicky aj fyzicky vyčerpaní, bez nádeje a keď sme mali trochu času, sadli sme si a počúvali ho. Teraz musíme priznať; ako ľudia sme dosiahli svoje limity, viac nemôžeme urobiť!

Označé ako:

Newsletter

NL č. 33

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus) drahý brat v Kristovi,Rád by som začal veľkým a obrovským ďakujem všetkým, ktorí sa postili a modlili za voľby, lebo to najlepšie, čo sa mohlo stať, že...