logo
logo

Označenie: michal libant

Video

Živé píšťaly - ukážka z dokumentu

Ukážka z dokumentu TV Lux o ordinariáte ozbrojených síl

Newsletter

NL č. 32

Dňa 15.2.2020 vyvrcholil týždeň manželstva, kde sme boli niektoré rodinky z Dismasu na obnovení manželských sľubov aj s Dekanom, ktorý je s nami v Dismase (je na fotke). Žehnám ti, aby si naplnil Božiu vôľu aj ty a pristúpil jedného dňa znovu pred oltár so svojou milou ako ten, ktorý pozná nášho Ocka a v slobodnej vôli mu odovzdá život nie len svoj, ale aj svojej manželky, lebo vtedy dokáže robiť Ocko zázraky, keď urobíme to, do čoho nás On povoláva. Veľa problémov a tragédii čítam v listoch od ods. ohľadne nevery družky, priateľky a pod. Čo k tomu povedať? No asi len to, že si ešte nedal Bohu prístup do tvojho vzťahu, nedovolíš mu konať. Jediné, čo On chce v tvojom vzťahu je, aby si tvoju polovičku priniesol k Nemu a aby si mu ju odovzdal. Ocko je verný a dobrý. Naučme sa dôverovať Mu. Manželstvo je síce o kompromisoch aj komunikácii, ale s Ockom kompromis nerob, veď On vidí, že sa majú radi a On to požehná. Braček, požehná to, čo On posvätil a vtedy, ak Mu to ty dovolíš, ale prvý krok je na nás. Každý deň odovzdávam svoju manželku a deti Bohu, lebo On vie čo je najlepšie pre moju rodinku, ja to neviem, len si myslím, ale On vie presne, lebo On je všemohúci. Toto musíme dostať do nášho srdca. 

Video

Dismas v TV Lux

Michal Libant a Braňo Letko v relácii Doma je doma. Vysielané 24.2.2020.

Audio

Nový začiatok

Michal Libant, Ferko a Braňo Letko v relácii nový začiatok vysielanej v Rádiu Regina západ 1.1.2020.

Audio

Svedectvo v rádiu Mária

Michal Libant svedčí v Rádiu Mária.