logo
logo

Označenie: lchlive4dismas

Newsletter

NL č. 37

 „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ Numeri 6,24-26

Video

LCH LIVE ! for Dismas :: Prišli sme Ťa vzývať

Boh nám otvoril dvere väzníc. Prinášame druhé z videí našej služby vo väznici v Rýnoviciach, kde Pán mocne konal!!!! BOH JE VEĽMI DOBRÝ!!!!

Video

LCH LIVE ! for Dismas :: V Tebe slabý silu má

Bratia a sestry, takto vyzerá modlitba chvál vo väznici.