logo
logo

Označenie: 5 rokov dismasu

Newsletter

NL č. 39

V poslednom NL sme v závere spomínali pozvanie do Rádia Mária, ktorého podstata a zámer bola služba rodiny v spol. Dismas a teda nebol som pozvaný len ja do vysielania, ale aj moja manželka Mirka.

Označé ako:

Newsletter

NL č. 37

 „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ Numeri 6,24-26

Svedectvo Štefan Frivaldský

Označé ako:

Svedectvo Michal Libant

Označé ako:

Svedectvo Jozef Šiška

Označé ako: