logo
logo

Príspevky

Galeria

Galéria

Označé ako:

Newsletter

List Dismasu od Lamačských chvál

Drahý brat v Kristu zo spoločenstva DISMAS!
Veľmi Ťa pozdravujeme a ďakujeme za Tvoje obety, modlitby a pôsty.
Veľmi cítime Toju podporu. Si pre nás veľmi vzácny zato, že si sa nebál
a odovzdal svoje srdce Ockovi, ktorý je dobrý v každom čase! Nosíme si ťa
v našich srdciach a modlíme sa za Teba! Kde chodíme stále svedčíme o Tebe, ako
Boh zmenil Tvoje srdce! Si pre mnohých ľudí motiváciou, že Boh sa stará. Veľmi
ďakujeme zato! Radi by sme Ťa informovali, ako Boh mocne koná aj v Tvojej
službe, v ktorej stojíš spolu s nami! Skúsime aj vybrať niečo z histórie, kde nás
vďaka aj Tvojim modlitbám Boh dostal.... Tu je história!! :)

Označé ako:

Newsletter

NL č. 4

Označé ako:

Newsletter

NL č. 3

Newsletter

NL č. 2

Označé ako: