logo
logo

Archív: 2020

Newsletter

NL č. 32

Dňa 15.2.2020 vyvrcholil týždeň manželstva, kde sme boli niektoré rodinky z Dismasu na obnovení manželských sľubov aj s Dekanom, ktorý je s nami v Dismase (je na fotke). Žehnám ti, aby si naplnil Božiu vôľu aj ty a pristúpil jedného dňa znovu pred oltár so svojou milou ako ten, ktorý pozná nášho Ocka a v slobodnej vôli mu odovzdá život nie len svoj, ale aj svojej manželky, lebo vtedy dokáže robiť Ocko zázraky, keď urobíme to, do čoho nás On povoláva. Veľa problémov a tragédii čítam v listoch od ods. ohľadne nevery družky, priateľky a pod. Čo k tomu povedať? No asi len to, že si ešte nedal Bohu prístup do tvojho vzťahu, nedovolíš mu konať. Jediné, čo On chce v tvojom vzťahu je, aby si tvoju polovičku priniesol k Nemu a aby si mu ju odovzdal. Ocko je verný a dobrý. Naučme sa dôverovať Mu. Manželstvo je síce o kompromisoch aj komunikácii, ale s Ockom kompromis nerob, veď On vidí, že sa majú radi a On to požehná. Braček, požehná to, čo On posvätil a vtedy, ak Mu to ty dovolíš, ale prvý krok je na nás. Každý deň odovzdávam svoju manželku a deti Bohu, lebo On vie čo je najlepšie pre moju rodinku, ja to neviem, len si myslím, ale On vie presne, lebo On je všemohúci. Toto musíme dostať do nášho srdca. 

Video

Dismas v TV Lux

Michal Libant a Braňo Letko v relácii Doma je doma. Vysielané 24.2.2020.

Newsletter

NL č. 31

Dňa 2.2.2020 v nedeľu sme sa zúčastnili modlitieb chvál v Leopoldove v kostole (vždy bývajú v prvú nedeľu v mesiaci) a boli tam viacerí členovia spol. DISMAS. Tak v prípade, ak by ste mali cestu okolo, či už po diaľnici alebo aj vlakom, zastavte sa. Mimochodom práve toto spoločenstvo L'múry (Leopoldovské Múry) nám vyrábajú odznaky a kľúčenky a to zadarma. Proste majú otvorené srdce pre odsúdených. Aj takto môžu povedať, ďakujeme a modlime sa za Vás a my sa modlíme za nich.

Označé ako:

Newsletter

NL č. 30

V utorok dňa 21.1.2020 sme boli pozvaní na päť vyučovacích hodín, aby sme vyučovali resp. svedčili o Ockovi, ako On koná v spol. DISMAS. Svedectvá boli zamerané na prevenciu, aby sa tieto dievčatá nedostali za múry väzníc, ale aby si uvedomili svoju hodnotu, ktorú dostali ako identitu Božích princezien. Podotknem, že boli veľmi disciplinované.

Označé ako:

Newsletter

NL č. 29

Začal by som udalosťou, ktorou v spoločenstve Dismas žijeme práve v tomto týždni. Je to Exodus 90. Pre teba špeciálne, resp. aj pre všetkých členov spol. Dismas za múrmi väznice, ponúkame EXODUS 77, ktorý môžete začať dňa 25.1.2020 v sobotu až do Veľkej noci (77dní).

Označé ako: