logo
logo

Archív: 2020

Newsletter

NL č. 44

Pochválen buď Ježiš Kristus drahá sestra, Rád, by som ti poskytol list, ktorí už dlhšie chceme zverejniť a ktorí ma slúžiť ako oboznámenie sa čo vlastne znamená byť v našom spol....

Newsletter English translation

NL #44 [English]

Praised be Jesus Christ, dear brother, I would like to uncover the imaginary veil from prisons in the Slovak Republic and write you a few lines about how Jesus Christ acts...

Newsletter Deutch translation

NL #44 [Deutch]

Gelobt sei Jesus Christus, Ich möchte Ihnen den imaginären Schleier der Gefängnisse der Slowakischen Republik aufdecken und für Sie ein paar Zeilen darüberschreiben, wie Jesus Christus hinter den Gefängnismauern handelt.

Newsletter Italian translation

NL #44 [Italian]

Newsletter Ukrainian translation

NL #44 [Ukrainian]