logo
logo
zvjs.sk presov

Hudobné vystúpenie v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov [Z oficiálnej stránky ZVJS]

Dňa dvadsiateho siedmeho mája 2021 sa v dopoludňajších hodinách v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove konalo gospelové vystúpenie pod záštitou ústavného kaplána a spoločenstva Dismas, ktoré už šesť rokov podporuje svojou aktivitou odsúdených aj po ich prepustení. V priebehu koncertu vystúpil so svojou skúsenosťou aj bývalý odsúdený M. S. a vyrozprával svoj životný príbeh, to ako prežíval adaptáciu na podmienky výkonu väzby a výkonu trestu a to, ako využil tento čas na svoju pozitívnu osobnostnú zmenu. V priebehu výkonu trestu mu práve duchovné poradenstvo sprostredkované cez ústavného kaplána a spoločenstvo Dismas, ktoré sa pravidelne stretávalo pri modlitbách svätého ruženca v kaplnke otvoreného oddelenia ústavu Prešov boli posilou pri riešení životných rozhodnutí a usporiadania si rodinných vzťahov po podmienečnom prepustení. Na záver koncertu vystúpil so svojou inšpiratívnou rapovou piesňou Dávid Janočko. Následne sa vystupujúci presunuli na oddelenie výkonu väzby ústavu a svoje “štvrtkové turné“ ukončili pri odsúdených v otvorenom oddelení ústavu Prešov. Na záver nám zostáva len poďakovať za čas a stálu ochotu hlavného člena spoločenstva Dismas Michala Libanta, ktorý si aj ako výsluhový dôchodca nachádza čas a prejavuje záujem o osobnostný a duchovný rozvoj odsúdených.