logo
logo

Príď sa s nami stretnúť [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

“Príď sa s nami stretnúť!” sú slová z pozvánky na koncert spoločenstva Dismas a jeho hostí, ktorý sa uskutočnil dňa 24.05.2024 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach.

Koncertu sa zúčastnili obvinení zo zmiernených režimov výkonu väzby a taktiež odsúdení, ktorí prejavili záujem. V úvode mal k prítomným príhovor zakladateľ spoločenstva Dismas – Michal Libant. Vysvetlil podstatu spoločenstva, jeho vznik a pôsobenie. Uviedol aj osobné skúsenosti s odsúdenými z väzenského prostredia, v ktorom roky pracoval.

Po úvodnom slove nasledovalo vystúpenie gospelovej speváčky Domoniky Gurbaľovej, ktorej piesne chytili účastníkov za srdcia a povzbudili dušu. Následne si zobral slovo kresťanský raper Dávid Janočko umeleckým menom Puer Dei, ktorý porozprával svoj životný príbeh, pri ktorom sa tlačili slzy do očí. Následne nám predstavil dve rapove piesne, ktoré mali obrovský úspech v podobe bujarého potlesku. V závere Michal Libant vyzval všetkých prítomných, aby si sklonili hlavy a spoločne sa pomodlili.

Účastníci odchádzali s pokojom v duši a s vyhliadkami na lepšiu budúcnosť. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.