logo
logo

Peter Janků navštívil väzenskú farnosť [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

(ORDINARIAT.SK) V nedeľu, 10. septembra 2023, navštívil ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici, spolu s Michalom Libantom zo spoločenstva Dismas, slovenský pesničkár, scénograf, dramatik a publicista Peter Janků. Svoj život delí medzi divadlo, televíziu a hudbu, ktoré sa v rôznych obdobiach rôznou mierou prelínajú (Wikipédia). Od roku 2021 je Laureát ceny Fra Angelica – za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku za slovesné umenie. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej folkovej scény. Svojim hudobným prejavom a osobným svedectvom povzbudil prítomných k nádeji v hľadaní  pravdy, aj napriek mnohým životným pádom a prekážkam. Hostia, ktorí prišli do ústavu, sa stretli aj s odsúdenými v oddiele doživotných trestov.