logo
logo
Newsletter

NL č. 71

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

image002

Foto: Ročenka 2021 Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR (OS a OZ SR), ktorej obsahom sú apoštolské cesty nášho biskupa mons. Františka Rábeka. A práve 8.9.2021 sme boli vo väznici v Sučanoch, kde si odpykávajú výkon trestu mladiství a ženy.

image003

Foto: pred väznicou s celým štábom 

Príspevok Jozefa Zachara (na fotke úplne vľavo): ,,Tesne po odohratí koncertu sme zbalili aparatúru a veci sme začali odnášať späť do auta. Ego (Michal) niesol nejaké tašky a ja mu hovorím. „Michal ty nenos žiadne veci, to urobíme my – ty si predsa hviezda.“ Ale on mi na to hlasne odpovedal: „Ja som iba obyčajný človek, hviezdy sú na nebi!“ Vtedy som sa zamyslel a podal som mu ruku – ďakujem.“

image004

Oficiálny zdrojhttps://www.zvjs.sk/sk/aktuality/koncert-ega-na-chrenovej Foto: už vo väznici NR- Chrenová počas vystúpenia Ega, kde sa práve modlil za rodiny žien na kolenách. Vedenie ústavu nám dovolilo povzbudiť cca 160 žien.

image005

Foto: väznica Hrnčiarovce, Lámačské Chvály so spol. DISMAS dňa 24.4.2022, nádherný čas plný chvál a svedectiev

Oficiálny zdroj: https://www.ordinariat.sk/51412-sk/koncert-v-uvtos-hrnciarovce-nad-parnou/

image006

Foto: Nové mesto nad Váhom, kde sa na námestí modlí za jednotu, prišiel aj Janko Bublavý, sestry, kňazi. Vydávali sme svedectvo ako Ocko koná za múrmi väzníc. A tu prinášam reakciu na svedectvá z Nového Mesta od rehoľnej sestričky. Píše sr. Kristína Chytrová: „ Ďakujem za Vaše svedectvo, ako Boh koná. Tam, kde by to človek najmenej čakal, dáva slobodu. Vo väzení oslobodzuje ducha a povoláva k nasledovaniu. Tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila Jeho milosť a On sníma okovy hriechu. Bolo pre mňa povzbudením stretnúť Vás a počúvať ako Boh koná v živote mnohých mužov - navonok väznených, no v srdci slobodných. Lebo sa nechali vyslobodiť Ním. Boh žehnaj naďalej Vášmu poslaniu prinášať pravú slobodu.“

image007V ten istý deň v nedeľu 24.2.2022 sa dva rozlične tímy spol. DISMAS v službe boli na ďalších dvoch miestach. O prvom mieste nám napísal Adam Likavčan (viď foto): ,,V nedeľu 24.04. som bol prvý krát pozrieť bratov z Leopoldova, kde sme spolu slávili 2 sväté omše. Medzitým som im povedal niečo o sebe, porozprávali sme sa a spolu sme si zaspievali aj kresťanské chválové piesne. Na ich tvárach bolo vidno radosť z toho, že ich niekto prišiel pozrieť a povzbudiť. Ďakujem Pánovi za túto možnosť, bol to veľmi požehnaný čas.“

image008A druhý tím, resp. už tretí, Ľuboš Málik a Jožko Štrbavý (viď foto) s Gabom Kováčom, ktorý pred dvomi týždňami po skoro 7 rokoch prišiel domov a práve naši chlapci mu priniesli veci na oblečenie, a k tomu dostal aj mobilný telefón. A tu je Príspevok Gaba Kováča posledný výkon trestu väznica Hrnčiarovce:,,Ďakujem pekne za oblečko, deti a družka sa potešili, mrzí ma tá posteľ, že zbytočne som urobil vám robotu, ale bol som s Jožkom v Bratislave pre matrac, zatiaľ spíme na ňom. Jožko bol veľmi ochotný, bola to pre mňa pomoc. Ďakujem ešte raz s Pánom Bohom“

image009

Časť listu od Andrey z väznice NR- Chrenová:,, Ďakujem od srdca Pánu, že mi dal silu a smiem sa Ti, Vám poďakovať, napísať a tešiť sa navzájom. Ďakujeme všetky ženy, čo sa tešia Pánu za balík, nevýslovnú radosť máme a čítajú už aj tie ženy, čo čítať vraveli, že nevedia. Večer sa prechádzame na terase a nahlas sa modlíme. Je tu jedno dievča - 20 rokov má - o 2 týždne ide domov. Všetci vravia - trochu problémová, no ako prvá kričala: Aďa, to je Ježiš a chcela sa modliť. Ona je aj mne inšpiráciou v modlení: Učím ju, lebo chce.“ Ja len prezradím, že štandardne neposielame balíky, ale Božie princezné chceli pliesť, tak som poprosil mamičku, aby mi dala jej vlnu a poslali sme im ju,  veď kto v tejto dobe vonku pletie? Nikto, ale verím, že princezné to potešilo a môžu rozvinúť aj takto svoje talenty.

image010

Časť listu od Jozefa z väznice Košice-Šaca:,, Prvý deň pôstu o chlebe a vode, je to blažený pocit, veľa sĺz a chveje sa mi telo. Teším sa na omšu - krížovú cestu i na koncert ako malý chlapec, tieto sviatky budú mojimi najvzácnejšími, hoci za mrežami, ale slobodná vôľa ísť s naším Pánom ma oslobodzuje.

image011

Časť listu od Jozefa z väznice Hrnčiarovce, kde nám poslal krásnu báseň:,, Hoc miluješ ma veľmi, obklopil si ma nepriateľmi. Odviezli ma do tohto hrobu, privalili kameň – zlobu. Teraz som tu pochovaný, v bielom hrobe, za mrežami od života odrezaný. No nie na smrť je hrob tento: Starý človek teraz zhnije  a ten nový tu ožije! Toto verím, toto prosím.“

image012

Časť listu od Miloša z väznice Banskej Bystrice, kde nám poslal krásnu báseň:,, Ďakujeme Ti Pane. My všetci sme zhrešili.  Nevinného na kríž pribili.  Zomrel za mňa i za Teba, pre cestu lásky do neba. Ja som zradil, Ty zradila, za to, kopija Mu srdce prerazila. Jeho láska smrť porazila, aby mňa i Teba spasila. Teraz tu pod krížom lásky kľačíme, uvedomujeme si, za čo Mu vďačíme. On je tu s nami  už nikdy nebudeme sami. Ďakujeme Ti Pane, za Tvoje prebité dlane.  Za obeť, ktorú si podstúpil i za to, že si nás vykúpil. Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, do života s Bohom nás povolal, aby sme hriechu vzdali, ako deti Boha Otca, sa milovali.“

image013

image014 

Foto: Nitra – Kalvária, synoda Ordinariátu a druhá fotka  pri predávaní Nového zákona, ktoré daroval pán biskup. Dňa 25.4.2022 sme boli pozvaní na synodu do Nitry na Kalváriu, kde sme začali s pánom biskupom sv. omšu(viď foto) a po synodálnej rozprave, na ktorej sme dostali priestor, som predostrel aj váš názor a pohľad z inej strany.

Oficiálny zdroj: https://www.ordinariat.sk/za-synodalnu-cirkev-v-nitre/

image015 

Foto: pohľadnica od Jaroslava z Leopoldova                               

image016

Foto:  posledná večera od Leonarda da Vinci

Ako som dostal list s pohľadnicou od Jaroslava, tak ma prenikol krásny pocit. Ozaj posledná večera namaľovaná realistickejšie -ako od Leonarda da Vinci. Veľakrát práve pri pozeraní na jeho obraz,ako keby verne namaľovaný sa vyvíjajú rôzne konšpirácie, že Ján, ktorý pri ňom sedel, je žena Mária Magdaléna a pod. My predsa čítame vo sv. písme, že práve Ján sa nakláňal k Ježišovej hrudi, ako vidíme na pohľadnici od Jaroslava. A sv. písmo o tom vraví až na troch miestach. *Jn13,25:On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: "Pane, kto je to?“  *Jn21,20* Jn13,23*

Preto je dôležité čítať Božie slovo, aby sme poznali pravdu. Nie to, čo nám opica vtláča, lebo to je klamstvo a lož.

Zdroj: https://www.zvjs.sk/sk/zariadenia/hrnciarovce-nad-parnou

image017Foto:  väzenie v Hrnčiarovciach, kde som bol opäť navštíviť  našich bratov dňa 27.4.2022 poobede som znova zavítal do väznice v Hrnčiarovciach, kde sme sa zdieľal o vystúpení Lámačských Chvál spred týždňa, pričom sa toto stretnutie nezaobišlo bez svedectiev a vzájomného povzbudzovania. Tentokrát sa hralo aj na klávesoch a bol aj doprovod počas  sv. omše. Je to nádhera, keď sa už môžeme končene stretnúť vo viacerých väzniciach a podať si ruku.

image019

Teraz by som uverejnil časť listu od Rolanda z Dubnice(viď foto): ,, Ja ostávam v modlitbách , príhovoroch, obetách a pôstoch za vás. BK som vyplnil, posielam. Ďakujem aj za formulár PP.   Milý Michal ešte radšej ako vyplnenie kvízu ma baví tá výroba ružencov. Z každého jedného urobeného ruženca mám radosť. Nášmu p. kaplánovi ich pravidelne robím a už som ich zhotovil nejakých 50. Úžasne sa pri tom cítim, lebo viem, že niekto sa bude na nich modliť k nášmu P. Ježišovi, ktorého veľmi milujem a On miluje nás všetkých. Michal, včera sa mi udiala zmena a dosť  veľká zmena v mojom osobnom  živote. Postavil som sa na základ – skalu Božieho Slova, vstúpil som si do svedomia a povedal som si, utvrdil som sa v tom, že už nikdy drogu do seba nevezmem, tak, ako som to pred smrťou môjho otca jemu sľúbil. Dejú sa mi čudné veci, Pán Ježiš začal konať v mojom odpadlom živote a privádza ma naspäť k Bohu Otcovi. Neviem, či to nie je aj tým, že ma pripravuje na výstup z väzenia. Alebo možno na koniec sveta a príchod Pána. Tak či onak som pripravený, ja som mu dnes odovzdal svoj život a povedal som mu nech ma vedie kam On chce. Zaujímavé, ale už mi teraz vôbec nevadia veci , ktoré mi predtým vadili, ani ľudia, ktorí mi predtým vadili. Som na dobrej ceste a aj vďaka Michal za tvoje a vaše modlitby , lebo prinášajú ovocie. Cítim, že ma Boh požehnal, ale predtým som si veľa vytrpel, až tak, že som si myslel že môj koniec sa blíži a zúfal som si až na smrť. Nechcem o tom hovoriť , ale sám najlepšie viem, čo ma to stálo. Už si dám pozor, aby som nešiel na dno  ale hore k Ockovi. Nie som zo sveta, ale som vo svete, preto musím byť opatrný, lebo aj časy sa napĺňajú a musíme vždy bdieť a byť pripravení. Začal som aktívny duchovný život a teraz viem, že prišla tá chvíľa, ktorú som dlho čakal. Boh ma prijal, a ja sa Ho už nepustím. Drží ma pevne a ja Ho za to milujem. Čítam aj Božie Slovo, modlím sa tak,  ako som ti to sľúbil aj spoločenstvu Dismas, postím sa keď treba aj keď netreba, obetujem sv. omše, konám dobré skutky telesného aj duchovného milosrdenstva, chodím pravidelne na omše a prijímam Eucharistiu. Ale nie sebou samým sa chcem chváliť ale naším Pánom Ježišom Kristom , ktorý ma napravil na cestu k Bohu Ockovi, a je to aj zásluhou vašich, spoločenstva a vás všetkých , že ste sa za mňa prihovárali. Ďakujem ešte raz z celého srdca.“ Žehnáme Rolandovi, že takto za pár mesiacov vydrží skúšku, keď víde von a upevnený v láske napíše svedectvo z vonku. Verím, že práve modlitba (ruženca), pôst, čítanie Božieho slova,pravidelná spoveď a časté prijímanie Eucharistie sú práve tie kamene proti Goliášovi, ktorými porazíme zlého ako Dávid. Osobne si mnohí z členov nášho spol. tieto bojové zbrane osvojili a používame ich nekompromisne. Za seba môžem povedať, že je to neskutočná sila! V každom prípade to vždy musíme robiť s Ježišom Kristom a s láskou k Nemu, bez neho je to nič.                                 

image018

Foto:plagát k 7.výročiu založenia spol. DISMAS

image020

ČR: oficiálny zdroj: https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-a-upvzd-brno/clanky/detail/koncert-gospelove-kapely-pro-chovance-a-odsouzene: ,,BRNO 2.5.2022 (VS ČR). V pátek 29. dubna 2022 se uskutečnil koncert duchovní hudby kapely DISMAS ze Slovenska. Koncert proběhl v tělocvičně Ústavu pro výkon zabezpečovací detence pro 20 chovanců(viď foto), a poté také proběhl na stejném místě druhý koncert pro odsouzené.  Písně s texty ze Žalmů byly zazpívány pětičlennou skupinou, atmosféra byla příjemná a ve srovnání s ostatními dny strávenými za mřížemi vítaným osvěžením. Přítomní byli potěšeni a uvítali tuto akci, která byla velmi úspěšná. Děkujeme hudební skupině, vedení věznice Brno za souhlas s touto akcí, a pracovníkům oddělení detence, kteří zajistili organizaci této kulturní akce. Autor článku: Mgr. Flaviu Bădelită, kaplan VVaÚpVZD Brno“.

image021

Foto: modlitba Chvál kapela L'Mury, väznica Brno špeciálny oddiel detence s kaplánom a s Pavlem príslušníkom.

image022

Dostali sme aj reakciu na vystúpenie Michala Straku Ega od dievčat z Nitry -Chrenovej 6A resp. list pre Ega (viď foto):,, Milý EGO! Veľmi ďakujeme za návštevu (tohto formátu. Myslím, že ako každý iný človek i Ty si si určite prešiel svojou cestou – (hľadania, skúšky odpúšťania). Je milé zistiť, že i Ty si človek so srdcom na mieste, a nielen hviezda z telky  KONTRAFAKT.  Ináč ja som ročník 1980, ja som Váš KONTRAFAKT ozaj dosť „žrala“. Nechcem polemizovať a hodnotiť a súdiť , to prisluší „iným“. A súdiť smie len Boh. Po pravde? Ani ja sama, čo sa už ozaj trochu seba poznám, som nemyslela, že ma Tvoje vystúpenie tak zasiahne. Ozaj úprimná radosť z Teba ide, dobrá energia a chuť- kokteil toho všetkého, čím si si sám tiež už prešiel.  Veľmi Ti ďakujem i v mene našich dievčat 6A, veľmi sme sa úprimne zabávali a potešili od srdca. Bolo nám veľkou cťou. Veľmi sa i teším, že máš zmysel svojho života, vieru a svoju rodinku a mnohých, čo Ťa majú radi od srdca. Pán Boh nech Vás všetkých žehná, od srdiečka praje Andrea. Ešte raz veľmi ďakujeme.“

Dňa 1.5.2022 sme boli navštíviť naše sestry a mladších bratov vo väznici v Sučanoch. Píšem preto mladších bratov, lebo práve Sučany sú jediným ústavom pre mladistvých odsúdených na Slovensku.

image023

Foto: pred väznicou v Sučanoch so speváckym zborom z Tvrdošína, Dismas a kaplán Juraj.

image024

Foto: ručne robená pohľadnica od štyroch šikovných Božích princezien z NR Chreňová. Teda od Anny, Lenky, Kvetky a Denisky.

 

Teraz by som ti rád ponúkol časť listu od Matúša Š. z väznice Hrnčiarovce, ktorého som spomínal, aj jeho družku, ktorú požiadal v návštevných miestnostiach o ruku. Bola tam aj informácia, že práve ona má tiež tento rok nastúpiť do výkonu trestu a požiadala nás aj o pomoc. Osobne sme tam boli dvakrát a pomohli v rámci našich možností, ale hlavne, čo je naša priorita a to s modlitbami. No a tu spomínaný list, ktorý svedčí, akú silu má sila modlitby: „veľké Ďakujem, hlavne Ockovi, že ma počúva, keď sa modlím k Nemu a hlavne vám, ste anjeli Boží, ste nádej pre naše rodiny a pre nás väzňov. Veľké Díky, modlím sa za vás, aby náš Ocko vám dal veľa zdravíčka a sily, ste Boží dar, chvála Pánu. Váš koncert bol nádherný. No, keď som vchádzal do tej telocvične, tak som ťa pri dverách zbadal, som šťastný, že som sa s tebou mohol stretnúť a podať ti ruku. Modlil som sa Ockovi aby to zariadil, aby sme sa stretli, no ďakujem Pane Ocko za to, že som sa mohol stretnúť s Tvojimi anjelmi, ktorí žijú na zemi.  No dávam ti vedieť, že sa niečo stalo úžasné, stal sa zázrak, písal som pani prezidentke SR. Pre moju družku, bola odsúdená, no mala odklad na 1 rok. No modlil som sa stále Ockovi, aby netrápil toľko moju družku a deti a mňa, no stalo sa to, brat Michal. Ocko nám pomohol.

image025

No volal som s Janou a s deťmi, oznámila mi novinu, no povedala m, že tam boli u nej policajti a mali pre ňu list na podpis. No zľakla sa, no potom jej policajt povedal, aby to otvorila. No bolo tam písané od pani prezidentky SR, že bola amnestovaná.(viď foto) Bože, teším sa strašne, že moja družka dostala milosť od prezidentky SR.  Tak to vyšlo, chvála Pánovi, nášho Ocka, modlil som sa, aby nebral deťom aj matku, lebo sú malé ešte, no mňa si zobral od nich no aspoň mamu im nechaj. No stalo sa, brat Michal, moja družka, moja žena Jana už bude s deťmi vďaka Ockovi  a pani prezidentke SR.  No modlím sa teraz, aby sa dostali z takej životnej situácie, v ktorej žijú. Ocko prosím, zverujem Ti to do rúk, moje deti a žena Jana žijú chudobne...“ Čo k tomu dodať? Chvála ti Pane. Vďaka Ježiš. Si úžasný! Chcel by som ti teraz napísať štatistiku, koľko bola v roku 2019,2020 a 2021 udelená milosť od našej prezidentky. V roku 2019:4 milostí, 2020:6 milostí a v roku 2021: 5 udelených milostí o amnestiu. Oficiálny Zdroj: https://www.prezident.sk/page/milosti-a-amnestie/

image026image027

Foto: Edo Gábriš posledný výkon trestu v BB- Kráľová a jeho komunikácia ohľadne jeho rodinky a života po ukončení VT. Na slobode je už od októbra 2021.

image029

Dňa 1.5.2022 o 18,00 hod. po celom dni strávenom v Božej milosti vo väznici som sa ponáhľal do Leopoldova, kde bolo stretnutie DISMASU počas modlitieb chvál L'Mury

image028

Príspevok Maroša Sýkoru(viď foto):,,Dňa 01.05. sa konali v Leopoldove duchovné chvály na oslavu Ježišovho víťazstva pod vedením Spoločenstva L' múry. Pre mňa bol tento deň výnimočný a významný aj tým, že to bolo presne 7 rokov od môjho rozhodnutia, ktorým som sa dostal do výkonu trestu. A vzhľadom k tejto skutočnosti som prítomný moment využil na pozvanie všetkých na duchovný koncert, ktorý sa uskutoční 27.5.2022 vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci pod názvom „Dotyk Boha“. Je to koncert určený predovšetkým pre birmovancov a zameraný na chválenie Pána v piesňach spojený so svedectvami ľudí, ktorým Boh menil životy. Som rád, že pozvanie prijal aj zakladateľ a riadiaci slovensko-českého duchovného spoločenstva Dismas, pán Michal Libant, ktorý by rád poukázal na to, že Boh zasahuje aj za najpevnejšími múrmi. Pevne verím, že to bude požehnaný čas a že srdcia budú otvorené. 

image030

Rád, by som zacitoval z jednej kázne, ktorá nám môže ukázať ako ľahko môžete stratiť vieru: ,,Viete, čo povedal Pán Ježiš otcovi Piovi? A to v kontexte jeho spoluutrpenia s Ježišovým, povedal tak: „Keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel.“ Rozumieš? Keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel. Koľkí z nás, ktorí by mali také lážo-plážo v živote, prestali by chodiť do kostola, prestali by sa modliť a hľadať Boha celým srdcom. Posledná otázka, ktorú mám je ohľadom organizácie Kraum, je to organizácia, ktorá skúma veľmi zaujímavú vec - ako sa mení nábožnosť a vzťah Boha u ľudí, ktorí prišli rýchlo k majetku. Boli chudobní a potom zbohatli, ako sa mení vzťah. Či viete, že percentuálne zo 100 % ľudí, ktorí boli chudobní a mali hlboký, živý vzťah s Bohom iba 5 % zostalo pri tomto vzťahu potom ako zbohatli, 5 % a 95 % odišli od Boha. Už rozumiete, prečo Ježiš hovorí: „Beda vám boháči, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako vojsť bohatému do nebeského kráľovstva.“ Počujete, čo hovorí svätý Pavol o zbohatnutí? Chcel by som, aby ste mali toľko peňazí, aby vám to stačilo na normálny život, aby ste si mali, čo obliecť a kde spať. Ostaňte pritom, lebo koreňom každého zla je túžba po peniazoch. Samozrejme, že sa bránime, že tu ide o túžbu po peniazoch, nie o peniaze. 95 % ľudí si toto tiež myslelo, ale keď ochutnali to bohatstvo, zbadali, že démon túžby po peniazoch ich úplne posadol a odlúčil od Boha.“

image031

Foto: kresba na obálke Zoltána z väznice v Opave ČR, ktorú mu kreslil šikovný spolubývajúci Roman.

image032

Dňa 7.5.2022 sme boli pozvaný na púť do Žakoviec (viď foto) ku kňazovi Marošovi Kuffovi, kde sme boli účastní ,kde sme si vykonali pobožnosť piatich prvých sobôt v mesiaci. Fatimské soboty- Evanjeliová výzva na pokánie a obrátenie, ktorú pri zjaveniach už mnoho ráz pripomenula naša nebeská Matka, je vždy aktuálna. Začiatky pobožnosti piatich prvých sobôt siahajú až do roku 1917, keď sa Panna Mária zjavila trom fatimským deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi. Lucia odišla z Portugalska do kláštora v španielskom meste Pontevedra. 10. decembra 1925 sa jej zjavila Panna Mária s dieťaťom Ježišom.  Prečo práve päť sobôt? Sestre Lucii dal odpoveď na túto otázku sám Pán Ježiš: „Dcéra moja, dôvod je jednoduchý – je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: 1. Rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu. 2. Rúhanie proti panenstvu Božej Matky. 3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pričom sa odmieta prijať ju ako Matku všetkých ľudí. 4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie, či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke. 5. Skutky tých, ktorí ju potupujú v jej posvätných obrazoch.“

image033Podmienky pre vykonanie Pobožnosti piatich prvých sobôt v mesiaci:  

  1. Vykonať si svätú spoveď – svätú spoveď si vykonáme na prvú sobotu alebo už pred ňou, za predpokladu, že sme pri svätom prijímaní v tento deň boli v stave posväcujúcej milosti a máme daný úmysel.
  2. Pristúpiť k svätému prijímaniu – po svätom prijímaní je potrebné vzbudiť si úmysel svojimi slovami alebo napr. modlitbou anjela, ktorú naučil fatimské deti.
  3. Pomodliť sa v ten deň ruženec – päť desiatkov, prípadne aj viac. Pred modlitbou si vzbudíme úmysel vynáhrady za hriešnikov.
  4. Rozjímať aspoň štvrť hodiny o tajomstvách posvätného ruženca – môžeme uvažovať o niektorom z tajomstiev ruženca alebo o tajomstve života Ježiša Krista a jeho Matky.

Veľké prisľúbenie: Najsvätejšia Panna povedala Lucii: „Dcéra moja, pozri na moje srdce ovinuté tŕňmi, ktorými ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďačnosťou. Usiluj sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše. “Pobožnosť piatich prvých sobôt treba konať s úmyslom odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť Panna Mária prisľúbila, že bude pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.

Popros svojho kaplána, či by si aj ty mohol vo väznici vykonať túto krásnu pobožnosť 5 prvých sobôt v mesiaci.

image034

image035

Dňa 8.5.2022 v nedeľu sme už o 08:00 hod. ráno mali vybavený vstup na návštevu väznice v Banskej Bystrice- Kráľovej s kapelou RODS. Príspevok píše Jakub Slaninka (viď foto vľavo):,,V miestnosti s odsúdenými bol cítiť nadprirodzený pokoj. Duch Svätý usvedčoval a potešoval. Povzbudili nás úsmevy odsúdených, ktoré úplne zničili akúkoľvek úzkosť alebo strach… V očiach odsúdených bol vidieť záujem a lásku.“ Poobede sme v ceste pokračovali na juh Slovenska do väznice v Želiezovciach (viď foto po vystúpení s kapelou RODS). Takto pokračuje v príspevku Jakub S.: „Keď sme prišli do väznice, dozorcovia si robili srandu a mali poznámky na nás aj na odsúdených. Bola tam celkovo na začiatku veľmi ťažká atmosféra… Ježiš sa ale samozrejme nenechal zahanbiť… Atmosféra sa zmenila o 180 stupňov. Odsúdení počúvali s nadšením a čo ma veľmi oslovilo bolo práve to, že dozorcovia boli úplne dotknutí. Pedagóg začal plakať. Keďže sme meškali kvôli komplikáciám, mali sme mat iba hodinu na nás vstup, potom už pedagóg išiel preč… No vedúci smeny, ktorý na začiatku mal poznámky a pohŕdal nami bol dotknutý a cítil, že to je dobré, tak nám dal ďalšiu pol hodinu s tým, že to zobral na seba… Odsúdení si pýtali 3x ďalšiu pieseň… Dozorcovia, ktorí nami pohŕdali a robili si srandu boli na konci úplne milí, nápomocní a prejavili nám úctu…“

Ďalej časť listu od Romana ohľadne vystúpenia LCH vo väznici v Hrnčiarovciach: ,,Veľký význam a skrze toto dielo Boh požehnáva veľa ľudí – odsúdených (a nielen tých). Svedectvo toho speváka z kapely, ktorá navštívila náš ústav spolu s tvojím svedectvom zanechalo vo mne túžbu viac sa priblížiť k Bohu a tiež zmeniť svoj život. Ďakujem Vám za to!!! „BOH JE VAČŠÍ, AKO NAŠE PROBLÉMY“ – to bolo naozaj silné svedectvo a uvedomil som si, že toto bude moje motto na prežívanie najbližších mojich dní. V tomto duchu sa mi bude lepšie žiť a prežívať svoj život v úplne inom svetle. V Bohu je naozaj všetko malé, ak Mu verím a s Ním kráčam. Ešte raz veľká vďaka a verím, že sa skoro zase uvidíme tu v Hrnčiarovciach.

image036

Príspevok Kristínky a Maroša Bilíkových: ,,PBJK, po určitej dobe sme zasa dostali možnosť podieľať sa na balení Newsletterov a listov. Keď sme mali po niekoľkých dňoch už takmer všetko hotové a tešili sme sa z dobre vykonanej práce, prišlo jedno prekvapenie. Tým prekvapením bol dlho očakávaný balík z Americkej školy, v ktorom boli pozdravy s kresbami a ružencami, ktoré vlastnoručne vyrábali americké deti. Pri tejto službe bolo potrebné každému menovite vložiť do obálky tieto listy. Spočiatku sme boli veľmi radi, no rýchlo sme zistili aké náročné je spárovať cca. 300 obálok s 300 listami. Pán to však požehnal a poslal nám na pomoc ďalších našich priateľov Terezku a Damiána. Vďaka tomu sme vytvorili spoločenstvo, počúvali sme chvály a povzbudzovali sa navzájom na ceste viery. Úspešne sme to však dokončili až v neskorých nočných hodinách. Robili sme to pre vaše potešenie, a preto pevne veríme, že všetkých vás to povzbudilo a padlo to na úrodnú pôdu.“  Foto: NL č.70 skladala rodinka Bilíkových a prišli im pomôcť aj Damián a Terezka.

Misia I: Dostaneš prílohu o charitách, ktoré pôsobia na Slovensku, čo znamená, že v prípade potreby nejakých vecí a pod. tam môžeš napísať a požiadať napr. o balík. Dávame tam adresy a je to rozdelené podľa krajov

Misia II: v NL č. 69 ste mali ako prílohu (a bola to aj Misia I v tom NL) dostať  informácie k pôstu, nakoľko to bolo veľmi dôležité v čase pôstneho obdobia, ale nejakým zvláštnym spôsobom a za záhadných okolnosti neboli vložené do obálok, ale ak si opica myslela, že to nedostanete, tak sa mýlila. Aspoň vidíme, akú dôležitosť hrá práve pôst. Za seba a niektorých členov Dismasu môžem povedať, že tento pôst dodržiavame každý týždeň, Chvála Pánovi, a týmto ťa aj povzbudzujem, že je to mocná zbraň.

Darček: na koncoch, kde je zopnutý NL, teda tam, kde je ta spinka v rohu je kvapnutý exorcizovaný nardový olej, (preto to tak krásne vonia) a je v ňom  aj relikvia Sv. Sharbela , teda tekutina (sérum), ktorá z neho vyteká.

Príloha a misia III: novéna k Duchu Svätému, začíname sa ju spolu modliť 27.5.2022 a bude trvať 9 dní, tak ťa pozývam, aj takto osobne, k príprave na zoslanie Ducha svätého.

Úmysly: modlíme sa každý o 20.00 hod., a 40-hod. modlitebnú reťaz od piatka 08.00 hod. do 23.59 hod. v sobotu.

40 hod. P+S

Predkladaný úmysel za spol. Dismas, za teba aj tvoju rodinu a všetky miesta, kam práve ideme

20.-21.5.2022

za mier a pokoj vo svete a špeciálne za Ukrajinu a Rusko

27.-28.5.2022

za odprosenie urážok, za úprimné pokánie

3.-4.6.2022

za našich kňazov, biskupa Rábeka, nové duchovné povolania

16.5.2022     Boh Ťa žehnaj, drahý brat v Kristovi.