logo
logo
Newsletter

NL č. 66

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

Začiatkom januára mi prišiel odkaz z facebookovej stránky ZVJS a na ňom bola kapela „Mrežovanka“ z Ilavskej väznice, ktoré bolo natočené priamo vo väznici, ktorá je spojená z kostolom všetkých svätých.

image002 

Foto: práve z Ilavskej kaplnky pod vedením evanjelického farára Mgr. Dušana Vaňka. Nesmierne ma tešia takéto aktivity vo vyhnanstve, lebo prinášajú svetlo tam, kde je tma. Ďakujeme za veľmi potrebnú službu, chlapci.

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=700747984236946

Otázka na teba: „Myslíš si, že by takáto aktivita/krúžok/nácvik piesní mohol vzniknúť aj vo vašom ústave?“( Misia I)

image003

Foto: nahrávacie štúdio v Bratislave, počas nakrúcania rozhovoru na pozvanie z vydavateľstva SLOVO+, ktoré bude odvysielané na konci januára 2022.

image004

Foto: časť listu od Jozefa z väznice v Sučanoch „Začal by som tým, ako ma neskutočne potešila kresba koníka a krásny vinš od môjho anjelika Dominiky! Neviem, kto to je a čia je to dcérka, ale mňa to dojalo k slzám, že mám vlastného anjelika, ktorý sa modlí za mňa! Skutočne sa jej chcem zo srdca poďakovať a nesmierne si to aj ju vážim!   Prosím Vás, Michal, odovzdajte jej moje neskutočné poďakovanie, lebo mi nesmierne spríjemnila sviatky! Prajem jej len a len to naj, aby ju v živote postretlo. To bol ten najkrajší darček, aký som dostal za posledných neviem koľko rokov.   Samozrejme aj Vaše listy ma povzbudzujú a dodávajú mi silu, ale v prvom rade mi otvárajú oči, lebo sa už inak dokážem na niektoré veci pozrieť, ako doposiaľ. Za to sa Vám chcem poďakovať. Boh Ťa žehnaj.“

image005

Foto: Medžugorie, Bosna a Hercegovina, po sv. omši. Zľava hore: Ferko Hunka (posledný VT: vyhnanstvo Sabová), Michal, Marián (laik, ktorý chodí do väznice v Sučanoch), Aďo Galajda (chodil od väznice v Anglicku), Jožko Ružbarský (technik, modlitebník - Dohovor za rodinu), Tomáš  Galajda (Bojovníci Máriini), Erik Zbiňovský (leader portálu Dohovor za rodinu) a na fotke dole Palko Galajda (prekladá všetky časti Duchovnej obnovy Dominika Chmielovského, ktoré dostávaš ako prílohy k listom)

image006

Foto: Medžugorie, Bosna a Hercegovina, s pani, o ktorej bude aj tento príspevok Pavla Gavajdu: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, chcel by som sa s vami podeliť o jedno svedectvo, ktoré sme zažili posledný deň v roku 2021 na krížovej ceste na kopci Križevac v Medžugorí. Krížovú cestu sme začali v neskorších popoludňajších hodinách. Medzi rôznymi zastaveniami krížovej cesty sme sa modlili jednotlivé desiatky ruženca. Pri 8. zastavení krížovej cesty, keď Pán Ježiš napomína plačúce ženy - neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a svojimi deťmi, nás oslovila pani, či sa môže k nám pripojiť, lebo už nevládze, ale ona išla veľmi pomaličky, takže aj tak za nami zaostávala. Keď sme prišli pod kríž na Križevci, začali sme sa modliť a zrazu pani prišla pomaličky za nás a začala plakať, že prečo práve ona nesie taký kríž, že prečo ona je tak vážne chorá, vtedy sme sa pomodlili aj za ňu loretánskej litánie. Keď sme skončili modlitby, opýtala sa nás, či sa môžeme za ňu pomodliť, lebo nesie ťažké kríže, a tak nám porozprávala trochu o svojom živote, manželstve a rodine a povedala, že ak toto je Božia vôľa, tak dobre. A my sme jej povedali, že utrpenie človeka nie je určite Božou vôľou, ale my, ľudia, svojím nerozumným správaním a súhlasom s hriechmi, hlavne ťažkými, otvárame brány pre zlo a tak ono môže konať v našom živote a spôsobovať nám veľa utrpenia. Boh toto utrpenie dopúšťa, aby nás očistil a toto utrpenie prijaté s láskou,  s vedomím, že to všetko nás očisťuje a až vtedy sa to stáva veľkým požehnaním. Táto pani nám porozprávala o tom, že spravila v živote veľa chýb, ako aj manželstvo mimo cirkvi, že častokrát chodila na dovolenku na Čiernu horu a stále vravela mužovi, keď prechádzali okolo Medžugoria „pozri, vidíš ten veľký biely kríž“ a ani netušila, prečo je tam a aké miesto to je a nikdy si nemyslela, že raz bude pod týmto krížom kľačať a prosiť Boha o odpustenie za seba, svojho muža a svoje deti. Pomaly sa stmievalo a my sme sa chceli poponáhľať dole ešte predtým, ako bude tma, lebo na kamene spadla rosa a boli veľmi šmykľavé. Pani nás poprosila, či môže ísť s nami, a tak sme sa na seba pozreli a súhlasili, aj keď sme vedeli, že to bude ťažšia krížová cesta ako hore. A poviem vám, bolo to veľmi náročné. Išli sme veľmi pomaličky, krok po kroku, a ruka v ruke modlili sme sa ruženec, vtedy nám pani povedala, že keď bola pri zastavení „keď Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž“, povedala Ježišovi „už nevládzem, som úplne na konci svojich síl, pošli mi, prosím, nejakých Šimonov, aby mi pomohli“. Už pred koncom nášho zostupu dole sme ukončovali modlitbu príhovorom svätých a naraz som povedal, svätý Dismas oroduj za nás a táto pani sa spýtala, kto je svätý Dismas. Tak sme jej vysvetlili najskôr žartom, že to je ten chlapík, čo ide pred vami, Michal Libant, ktorý založil spoločenstvo Dismas, ale hneď potom sme jej objasnili, že to bol zločinec ukrižovaný napravo od Ježiša Krista, ktorému Ježiš povedal „ešte dnes budeš so mnou v raji“. Tak sme jej vysvetlili, čo je úlohou spoločenstva a ona vravela, že jej dcéra aj jej zať pracujú vo väznici a ona išla práve túto krížovú cestu za nich, lebo zať nechce o Bohu ani len počuť a dcéra sa od neho úplne vzďaľuje. Tak sme jej trochu porozprávali, čo je úlohou spoločenstva, ako evanjelizujú vo väzniciach a ak chce, môže jej deťom o tom povedať a niekedy, ak budú chcieť, sa aj spolu stretnúť vo väzení, lebo je veľa svedectiev, keď strážnici (referenti režimu) vo väzení musia byť prítomní a tiež počúvať slová evanjelia a svedectvá, častokrát sa to dotkne aj ich osobne a zmenia svoj postoj k Bohu a o tom rozprávajú aj mnohí väzni, ako sa strážnici začali k nim inak správať. Môžeme povedať, všetko je len náhoda, avšak musíme si uvedomiť a uznať, že každý človek na tejto zemi je jedinečný, neopakovateľný a stvorený pre večnosť, ja a ty sme od chvíle nášho počatia stvorení večne a túto pozemskú púť a hlavne našu záchranu, keď sa na nej odkloníme, Boh pripravil do najmenších detailov a to mimo času a priestoru a predsa v čase a priestore pre nás, takže preto náhody neexistujú, je len na nás, ako my odpovieme na hlas Boha.“

Skúsim vysvetliť, čo sa hovorí o Šimonovi na krížovej ceste. Je to zastavenie počas už spomínanej Krížovej cesty, ktorá ide na vrch Križovac a na 5. zastavenie - Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. A vo Svätom písme sa hovorí Lk 23,26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Gal 6,2 Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Krásne to zrežíroval náš Pán Ježiš Kristus. Neskutočne sa stará a vyprosuje naše prosby, aj keď to vyzerá niekedy nereálne, ale Bohu nič nie je nemožné.

image007

Foto: z obálky od Braňa z Dubnice.

V nedeľu 9.1.2022 som bol navštíviť našich bratov vo väznici v Hrnčiarovciach. Osobne musím napísať, že sa veľmi teším, ak sa bude môcť chodiť aj do iných väzníc a povzbudiť sa navzájom.

image008

Foto: práve z kaplnky v Hrnčiarovciach. Ako si si asi všimol, tak vedľa kríža nášho Pána Ježiša Krista je obraz svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý založil aj Rytierstvo Nepoškvrnenej – Militia Immaculatae (M.I.). V ďalších číslach NL napíšem o tomto spol. určite viac. Tu prišla odozva k tejto návšteve.  Príspevok Jozefa z Hrnčiaroviec: ,,Ďakujem za list, za rúško a všetky ostatné materiály, ktoré si vysoko cením.  Sú aktuálne, nepochybujem o tom  a vidím, ako sa situácia vyvíja a vidím aj jej smerovanie. Som rád že i nás navštívil v kaplnke, každý Ťa očakáva, chodím tam už piaty rok , veľa ľudí sa tam zmenilo takže ich trochu poznám, nie všetci sú zapálení. Ale píšem to, aby si poznal odozvu, bola dobrá, boli tam všelijakí ľudia a prvý raz som počul, že nechcú prestávku, inokedy by chceli aj tri. Takže to je odozva.“

image009

Začal by som udalosťou, ktorou v spoločenstve Dismas žijeme práve v tomto týždni. Je to Exodus 90. Pre teba špeciálne, resp. aj pre všetkých členov spol. Dismas za múrmi väznice, ponúkame EXODUS 73, ktorý môžete začať  vo štvrtok 3.2.2020 až do Veľkej noci (73 dní). Asketizmus počíta s viacerými prvkami. Je to studená (môže byť aj vlažná) sprcha, žiadne cigarety, zákusok ani sladkosť; žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa, žiadne sladké nápoje ani sóda (sýtené nápoje); bez televízie (filmov, správ, športu a kariet); počúvať sa môže len hudba, ktorá povznáša dušu k Bohu (modlitba a chvály); pravidelné a intenzívne cvičenie; žiadne výraznejšie nákupy, bez ukájania. Malo by to byť bez kávy, ale vieme, že je to náročné aj tak, tak bez kávy to je dobrovoľné. Samozrejme, že my vonku to máme, rozšírené (naviac) bez internetu, alkoholu, videohier, mobilov, aplikácií. Ešte dodám tú najdôležitejšiu vec. Ak robíš službu pre Pána, alebo pozeráš kresťanský film, počúvaš hudbu na oslavu Boha, tak to je samozrejme doporučované. Presne aj o to ide, aby sme vytrhávali koreň po koreni z tejto svetskej zeme a zakoreňovali sa do nebeskej vlasti. A to presne modlitbami, čítaním Sv. písma a askézou (umŕtvovaním somárika, ktorým je naše telo) dosiahneme. Ale jedným dychom dodám, že si ho aj zocelíme - tréningom a studenšími sprchami, aby nebolo lenivé, ale nám dlhšie slúžilo na oslavu Krista. Modlitba - Každodenné čítanie Písma, každý deň 1 kapitolu z knihy Exodus (ak celý Exodus dočítaš, pridaj si Evanjelium podľa Jána od prvej kapitoly tiež). Každý deň mať svätú hodinku s Pánom (aspoň 30 min. v modlitbe denne) - bolestný ruženec s úmyslom za spol. Dismas. A ak máš s niečím z tohto problém, je to pre teba výzva, posunúť sa do ďalšieho levelu a byť bližšie k Ockovi, byť v jeho slove, byť pri jeho nohách ako Mária * Lk 10,38-42 Teším sa, braček, na teba a držím ti palce, ak si zvolíš zložitejšiu cestu pre svet, ale upevníš sa v Ježišovi Kristovi. * Jn 14,6 k Ockovi.

image010

Foto: prvé stretnutie členov EXODUSU. Z ľava Janka, Paťo, Ľuboš, Jožko, Maroš, Kika, Dodo.

image011

Foto: časť listu od Viktora z Hrnčiaroviec a pripájam aj prepis tohto listu na povzbudenie: „Dobrý deň, pán pedagóg, Michal. Ja som to, brat Viktor. Stala sa mi tragická udalosť v rodine. Tato mi zomrel na infarkt. Stalo sa to 10.12.2021, takže na Vianoce to bolo 2 týždne, že zomrel. Božie cesty sú nevyspytateľné. Došlo to tak nečakane. Keď mi to oznámili, moje srdce sa zlomilo. A stále ho nechcem pustiť. Ale viem, že si ho Pán zavolal do neba! Len neviem, prečo tak skoro?! Mal 69 rokov, mal bolesti v nohách a zle počul. Na druhej strane, bol to veľmi dobrý, pokorný a milý človek. A pravdaže najlepší otec na svete. Toľko zlého som urobil a predsa sa mi nikdy neobrátil chrbtom. MILUJEM ŤA, OTEC, A VŽDY BUDEM!!! Už mám obidvoch rodičov v nebi. Veľmi sa Vám chcem poďakovať za Anjelský darček. Asi 1-2 dni pred tým ho dostal, ako zomrel. Vďaka Bohu. Volal som so sestrou a povedala mi, že bol veľmi šťastný, keď dostal darček.  Sestra ho bola identifikovať, a že mal na sebe tričko a ponožky, ktoré boli v Anjelskom darčeku. Mamku spopolnili, takže aj otca a bude pohreb asi niekedy začiatkom januára. Pekne Vás chcem poprosiť, pomodlite sa za môjho otca aj mamu a aby ma pustili na otcov pohreb. Vďaka. Ja a Stano C. sme spolu na izbe a chodíme sa každý deň modliť o 20:00 (sme viacerí). Zajtra dôjde do práce pán pedagóg V. Bazala. Super pedagóg!!!  Pomaly končím list. S pozdravom brat Viktor. Boh s Vami.“

image012

Foto: časť listu od Miloša z Mirova: „Především meho dopisu chtěl bych naznačit kolik jsem byl dojatý a štastný jakmile jsem dostal dopis od VÁS a všechny ty dárky před svátky a nejvíc NOVÝ ZÁKON – v češtině. Ale obrovskou výzvu jsem měl i v BIBLICKÉM KVÍZU, který jsem psal a odpovědel s láskou Boží a znovu dokázal jednou věc – že když člověk věří v našeho Pána Ježíše, tak žádne překážky nejsou, jako například mám já – jsem cizinec, a udělal jsem to sám a s nadšením, že konám dobrý skutek. Bylo mi fakt potešení dělat to. Taký nedělám rozdíl, že jsem pravoslavní a že máme Vánoce 14 dní později. V base jsem se naučil oslavovat a respektovat všechny svátky, nedávno i Hanuku a dříve i Bajram, já osobně nejvíc dodržuji křesťanské svátky, ale taky respektuji jiná náboženství.“

image013

Foto: časť listu od Zoltána z Opavy: „Úvodem Vás všechny zdravím a modlitbou na srdci, myslím na vás. Michale, pozorně jsem si přečetl tvůj dopis a musím ti dát za pravdu, Bůh koná i tady v Detenci, chtěls abych ti napsal nějaké moje svědectví. Tak začnu tam, že když jsem viděl vaše první vystoupení v Brně, tak při tvém svědectví se mi chtělo brečet, vím jak moc jsem se musel ovládat, abych se nerozbrečel a musím říct, že v tu dobu jsem byl nejhorší chovanec a když po druhém vystoupení ses mně zeptal na jméno, tak jsem nevědel co bude, ale potom přišel dopis od tebe a jsem pochopil, že se něco mění. Vždy jsem vědel, že tam někde nademou něco je...“

image015

Foto: časť listu od Mimi z BA: „Ja som nesmierne vďačná, že všetky znamenia, ktoré už vnímam, tak napr. si mi poslal „môjho“ svätého, ktorý sa za mňa bude modliť celý rok 2022 a je to sv. Páter Pio, je to môj obľúbenec a čítala som aj jeho životopis a modlím sa k nemu každý deň, takže veľmi rada pridám aj modlitbu za všetkých kňazov. Náhody naozaj neexistujú a Ocko sa o všetko postará, lebo ten vie, čo je správne. Ja každý deň prosím, aby mi ukázal cestu a učil ma po nej kráčať. Ale mám toho najlepšieho učiteľa, Ježiša Krista.“ Dostal si aj ty svojho svätého na tento rok? A posielali sme k nemu aj úmysly, to On si vyvolil vás. Jn 15,16 

BORŽA – Život vo väzení

GANG PÁPAYOVCOV VYSTRIEĽANÝ                                                  Str. 39

image014Niekedy v marci 1999 v Dunajskej Strede niekto vystrieľal celý zločinecký gang Pápayovcov, aj s ich bossom Tiborom Pápayom. Ako som čítal veľké titulky v novinách, krútil som nechápavo hlavou. Bol som tým, čo čítam, úplne ohromený. Vystrieľať v reštaurácii samopalmi celý gang, tak to museli niekoho poriadne nahnevať, rozmýšľal som. V noci ma znova kleplo, tak mi volali záchranku. Prišli, napichali do mňa injekcie, aby som do ďalšieho dňa vydržal a odišli.   Toho istého mesiaca chytili ľudia od Doliho priamo pred súdnou budovou ľudí od Kolárika. Vybehli z áut s bejzbalkami v rukách a nielenže im poriadne naložili, ale im aj zdemolovali celé auto.  Pár dní po tomto incidente bol ďalší stret.  Stojka a jeho ľudia boli napadnutí ľuďmi od Kolárika, tasili sa zbrane a začali po sebe strieľať. Stojka bol zasiahnutý do nohy, odnieslo si to jeho stehno. Mal šťastie, že to bol len čistý priestrel a nebola zasiahnutá kosť. Ja, rovnako ako Kolárik, som sedel vo väzbe, no každý stret skupín bol médiami prezentovaný ako vojna medzi Boržovcami a Kolárikovcami.

ZÁVER Str. 299

Uvedomujem si, že celá moja kniha pôsobí strašne depresívne. Keď som ju sám opakovane čítal, nebolo mi najlepšie prežívať to všetko znova. Takže ak ste v čítaní došli až sem, musím uznať, že máte silné nervy a máte môj obdiv.  Túto knihu už píšem sedem rokov, tak sa určité časti vyvíjajú paralelne  s tým, čo akurát v danom čase prežívam. Musím sa priznať, že ešte raz prežiť by som to celé nechcel. Na druhej strane mám skúsenosti, ktoré sú neoceniteľné, hoci veľmi bolestivé. Dlho som si myslel, že záver tejto knihy bude šťastný a že to dopíšem na slobode. Žiaľ, nemôžem to takto uzavrieť a vôbec z toho nie som nadšený. Na slobodu sa dostanem vtedy, keď mi vyprší trest. Čo sa týka mňa a mojej minulosti, všetkým som úprimne odpustil a modlím sa za ľudí, čo sa považujú za mojich nepriateľov. Neživil som a neživím v sebe zlo a nenávisť. Hoci som v živote veľakrát chyboval a dopustil sa omylov, myslím si, že som za všetko zaplatil daň, ktorú mi nadelil život, a tak to malo byť. Sám sebe odpustiť mám problém, pretože bolesti tých, ktorým som ublížil, budem s pokorou niesť do konca života. Rovnako ako bolesť mojej dcérky, ktorá ma od svojich troch rokov postrádala 20 rokov, ktoré som prežil vo väzení, kde ma po celý trest navštevovala a tak tento údel niesla statočne spolu so mnou. Tak poskyto som ti ukážku z  poslednej knihu od Dušana Boženského.

image016

Foto: stretnutie Diecézneho synodálneho tímu, ktorý sa púšťa do práce na synodálnej ceste v tejto Partikulárnej cirkvi a členovia, ktorí dostali pozvanie od trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Aj naše spol. DISMAS bolo pozvané a zapojené do Synodálneho procesu. Poviem to otvorene, spoločnosť a konkrétne Cirkev s nami ráta, bratia a sestry.    Zdroj: https://www.abu.sk/archiv/spravy/ skompletizovany-diecezny-synodalny-tim-trnavskej-arcidiecezy-absolvoval-prve-stretnutie

image017

Foto: kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej. Príspevok Mirky Libantovej: „Cez víkend nás jedna naša známa rodinka pozvala na chatu do Zázrivej. V sobotu ráno po svätej omši za mnou prišla jedna pani a so slzami v očiach mi povedala, že to, ako sme prijali Pána Ježiša po kľačiačky a do úst, je pre ňu krásne svedectvo. Že ju to veľmi povzbudilo a zvlášť to, ako som si kľakla v náručí s našou najmenšou Ráchel Annou. Sama má tiež štyri deti ako my a tiež chodia prijímať do úst, ale po kľačiačky im nechcú dávať, aj keď oni majú veľkú túžbu. Viem, čo to je, vybojovať si prijímať nášho Pána po kľačiačky. Sami sme si tým prešli, ale vytrvali sme. Chvála Pánovi. Úprimne ma to veľmi povzbudilo a bola som šťastná, že i takýmto skutkom môžeme svedčiť o Láske nášho Boha.“

image019

Foto: kresba od Tibora z Košíc

image018

Foto: kresba na obálke od Antona z Košíc

image020

Foto: časť listu od Anny Hudákovej (posledný VT Sučany): „Na úvod  môjho listu vás v mene Pánovom chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť, v mene Pánovom odovzdávam Božiu lásku k vám, veľa zdravia, šťastia a pokoj do vášho domova Pán Michal. Chcela by som sa veľmi vďačne poďakovať za nádherný mobil, doteraz som mala svoj starý mobil, ale tento mobil ma viac potešil zo srdca. Božia láska je najkrajšia a úžasná na nebi, vážený pán Michal. Modlím sa každý deň k Pánu Bohu, a teraz čo mám tento mobil, tak si čítam aj Sväté Písmo a púšťam si aj pesničky, krásne slová od Pána Boha.“ Sme veľmi radi, ak Anjelsky mobil plní svoju službu a to ani nejde o to, že ten mobil je novší, ako mal niekto predtým, ale to čo sa skrýva vnútri. Tam sú modlitby, žalmy, celý nový zákon, duchovná obnova od Dominika Ch., kázne a piesne chvál na oslavu Ježiša, teda CD LCH for DISMAS - priamo z väznice. Nainštalované kresťanské aplikácie a spravíme aj mail na komunikáciu, ak niekto nemá. Je to hlavne preto, lebo prvé týždne na slobode sú veľmi dôležité a ak ostanete s Ockom Bohom a v jeho slove a modlitbe, veríme, že vytrváte dokonca a k tomu ti aj úprimne žehnám. Anne som aj volal a mala v hlase radosť.

image021

Foto: časť listu od Gaba z Hrnčiaroviec, v ktorom píše: „A samozrejme ďakujem za krásne rúško DISMAS, budem ho mať na každom našom stretnutí. Dnes som inak tak poznal bratov z DISMASU, dvoch z 2BC, vďaka rúšku. Dokonale plní akoby svoje poslanie.“ Som rád, že práve cez takú jednoduchú vec, ako je rúško, spája naše spoločenstvo práve za múrmi väzníc. Na jednej strane je takéto spoznávanie a na druhej strane ohlasovanie, ak sa ťa niekto opýta, čo to znamená. Nech je tá otázka akákoľvek a aj možno ironicky, zo srandy, to je jedno. Mám skúsenosť, že práve jemu treba povedať o Božom vykúpení.

image022

A pri týchto rúškach aj ostaneme, lebo Mgr. Anton Michalica, ktorý v Misii II v minulom čísle NL písal o žienkach , ktoré vám šijú rúška, tak práve ten mi poslal jednu SMS (viď foto): „Michal mám na teba jednu prosbu. Prosím vedel by si dať dokopy čo najviac ľudí na modlitbu za Mariana, 50 ročného otca 6 detí, z toho sú dve na vozíku, ktorý je práve na covidovom oddelení v dosť ťažkom stave. Ďakujem. Odpísal som mu, že aj my sa pomodlíme, dáme ho do úmyslov spol. Dismas. Na druhý deň mi prišla SMS: „Ako som ju obdržal, tak sme sa naša rodinka začali za ten úmysel aj modliť a prehlasovať život. A ako aj čítate, tak išlo o otca žienky, ktorá ti šila rúško. No a na druhý deň prišla správa, že sa mu výrazne polepšilo, aj keď boli lekári skeptickí. No a včera, teda 20.11.2022, mi zavolal a oznámil, že už ho prevážajú domov. Chvála Pánovi! A aj tebe, lebo som spojil modlitby vaše, ktoré sa modlíme aj o 20.00 hod. na tento úmysel a Boh sa postaral.

image023

Foto: darovaná Gitara pre DISMAS zo Zákamenného.

image024

Foto: Danajkovci počas balenia NL.

image025

Foto: tento mesiac bol zverejnený rozhovor spol. DISMAS na Youtube kanály festivalu LUMEN, ktorý sa uskutočnil v Trnave.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=46LZh2z7P4M

Misia II: uskutočniť, ak je to v tvojich silách, Exodus 73. Vyvýšiť Krista a podmaniť si telo a žiadosti (viď obálka).

Slová do boja: „Bez Božej vôle nemôže človek nič vykonať. Nech by činil čokoľvek, všetko sa stane nekonečnou hlúposťou svedčiacou o márnosti ľudskej bytosti. Čnosť pokory zohráva v živote človeka veľkú úlohu a bez nej sa každý stáva len mŕtvym nástrojom sebalásky.“ Maximilián Mária Kolbe

Úmysly: modlíme sa už celý týždeň v spoločnej modlitbe o 20.00 hod., pričom máme  40 hodinové modlitby už v piatok ráno od 08.00 hod. a končíme o polnoci teda 23.59 hod. v sobotu. Pripájajme sme sa spolu.

Ak želám „žehnám“, prajem niekomu dobre, to už je Božie kráľovstvo v nás , lebo vieme, že opakom toho je závisť

40 hod. P+S

Predkladaný úmysel za spol. Dismas, za teba aj tvoju rodinu a všetky miesta, kam práve ideme

17.-18.1.2022

za spoluprácu a evanjelizáciu v ďalších krajinách, kam nás Boh - Ocko chce poslať.

24.-25.1.2022

za odprosenie urážok, za úprimné pokánie

31.1.2022

za našich kňazov, biskupa Rábeka, nové duchovné povolania

31.1.2022     Boh Ťa žehnaj, drahý brat v Kristovi - BŤŽ + Michal  Newsletter č.66