logo
logo
Newsletter

NL č. 56

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

Začal by som zázrakom, ktorý sa uskutočnil 27.5.2021, keď nám po cca 7 mesiacoch opäť Pán otvoril svoje vinice a fyzicky sme mohli prísť zvestovať radostnú zvesť tým, ktorí sú vo vyhnanstve. Prvá väznica bola Sabinov.

image002

Foto: Sabinov počas svedectva. Ako vidíte ešte stále je covid situácia. Chvála Pánovi za všetko. Zdroj: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/hudobne-vystupenie-v-ustave-na-vykon-vazby-a-ustave-na-vykon-trestu-odnatia-slobody-presov

Oficiálny Text zo stránky zvjs.sk: Dňa 27. mája 2021 sa v dopoludňajších hodinách v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove konalo gospelové vystúpenie pod záštitou ústavného kaplána a spoločenstva Dismas, ktoré už šesť rokov podporuje svojou aktivitou odsúdených aj po ich prepustení. V priebehu koncertu vystúpil so svojou skúsenosťou aj bývalý odsúdený M. S. a vyrozprával svoj životný príbeh, to

image003

image004

(2-krát foto: Prešov VV, spodná foto Maroš Sýkora počas svedectva a vrchná foto Michal)  ako prežíval adaptáciu na podmienky výkonu väzby a výkonu trestu a to, ako využil tento čas na svoju pozitívnu osobnostnú zmenu. V priebehu výkonu trestu mu práve duchovné poradenstvo sprostredkované cez ústavného kaplána a spoločenstvo Dismas, ktoré sa pravidelne stretávalo pri modlitbách svätého ruženca v kaplnke otvoreného oddelenia ústavu Prešov, boli posilou pri riešení životných rozhodnutí a usporiadania si rodinných vzťahov po podmienečnom prepustení. Na záver koncertu vystúpil so svojou inšpiratívnou rapovou piesňou Dávid Janočko. Následne sa vystupujúci presunuli na oddelenie výkonu väzby ústavu a svoje „štvrtkové turné“ ukončili pri odsúdených v otvorenom oddelení ústavu Prešov. Na záver nám zostáva len poďakovať za čas a stálu ochotu hlavného člena spoločenstva Dismas Michala Libanta, ktorý si aj ako výsluhový dôchodca nachádza čas a prejavuje záujem o osobnostný a duchovný rozvoj odsúdených.

image005

 Začalo to ale o deň skôr, keď som sa modlil a Ocko mi dal slovo práve pre túto návštevu Rim 1,11-13, ktorá sa uskutočnila a opica-diabol dostal ďalšie 3 góly. Lebo či si to človek uvedomuje alebo nie, sme v Ježišovom tíme a vieme, že to je ten víťazný. Ale hráme tam my a naša cesta sa začína od našej bránky a už v našej obrane sa stretávame s rôznymi problémami, ako je vybaviť a skonsolidovať čas a deň, aby to všetkým vyhovovalo. Teda dátum a čas musí vyhovovať nielen mne, ale aj kaplánovi, kapele a hosťom. Potom sa musí vyhotoviť záznam so všetkými údajmi, nielen osobnými, ale aj nástrojmi a príslušenstvom a schváliť to musí príslušný riaditeľ. No a keď sa toto všetko podarí, tak prechádzame do stredu ihriska, kde opica-diabol útočí na čas. Vysvetlím to takto: Išli sme do Želiezoviec a počas jazdy sme stretli asi 6 traktorov s návesom, ktoré bolo veľmi ťažké predbehnúť a to znamená, že nás vždy spomaľuje, aby sme prišli do väznice čo najneskôr, alebo nám zle prepočíta trasu navigácia a rôzne iné ťažkosti počas cesty. Po príchode nás začnú na bráne vybavovať a to je niekedy zdĺhavé, pričom nás všetkých musia skontrolovať, aj aparatúru a pod. No a čas sa stále naťahuje. My máme vždy vyhradený čas a priestor napr. od 9.30 do 11.00 hod. teda cca na 90 min. Skorej nás tam nepustia a dlhšie ostať nemôžeme kvôli režimovej činnosti ako je obed, návštevy očtk, vychádzky, eskorty a pod. Všetko sa musí naplánovať, ešteže mám 21-ročné skúsenosti nielen s ústavným poriadkom a zákonmi, ale aj vnútornými smernicami, ako to v skutočnosti chodí. Takže Ocko si použije ozaj všetko. Ak sa toto všetko podarí, tak prechádzame do útoku. V tomto útoku opica-diabol bojuje nasledovne. Ako viete, tak my sme už pripravení rozkladať aparatúru a zväčša je problém s elektrikou, zapájaním alebo niečo proste nejde, ale to najdôležitejšie si práve ty. No a o teba sa v útoku opica-diabol stará tak, že síce si sa nahlásil, ale v ten moment nemáš dobrú náladu, alebo je športová mimoriadna vychádzka, alebo výborný film, alebo si unavený a chce sa ti spať, proste všetko možné, aby si mal zabránené v účasti na tom, čo Ocko prichystal práve pre teba. Ale ak tam prídeš, tak už ideš sám na bránku a keď odohráme všetko ako má byť, dostane tím opice gól. No a práve preto som napísal, že v Sabinove, v Prešove na väzbe ako aj na Otvorenom oddelení dostala po sebe v jeden deň 3 góly. No a mali sme v tíme aj jedného špeciálneho hráča (príspevok nižšie). To všetko sa dalo uskutočniť, ale len s tvojou podpornou modlitbou, lebo vždy, ak niekam ideme, pridáva sa to do spoločných modlitieb spol. DISMAS. Takže ďakujem a dúfam, že čoskoro navštívime aj teba.

image007

image006

Foto: pred Prešovskou väznicou Otvoreného oddelenia na Švaboch aj s pedagógom Jankom P. (v modrej bunde). Príspevok Maroša Sýkoru (na fotke s okuliarmi): „PBJK, bratia a sestry, rád sa s vami podelím o svedectvo a samotné prežitie s Bohom, ktoré prinieslo dlho očakávané ovocie do troch viníc väzenstva na východnom Slovensku. Ako už poniektorí z vás dobre viete, som bývalým pedagógom nemenovanej väznice a zároveň aj bývalým odsúdeným, ktorý si odpykal vyše 4 roky za jej múrmi. Aktuálne pôsobím na farskom úrade v Hlohovci, kde vykonávam službu správcu fary a som členom spoločenstva Dismas. Dlho očakávaný deň sa naplnil a bol požehnaný 27.05.2021, kedy som bol riaditeľom ústavu schválený navštíviť a priniesť tak meno Pánovo v podobe prežitého svedectva priamo k vám do väzníc v Sabinove, ÚVV v Prešove a do Otvoreného oddelenia v Prešove, kde som si aj ja sám odpykával časť svojho trestu. Samotná cesta do Prešova spolu s Michalom, gospelovými chalanmi z Leopoldova a Dávidom (raper) bola plná modlitieb ruženca, korunky Božieho milosrdenstva a žehnania. V každej z týchto väzníc som vydal svedectvo o tom, ako Boh konal v mojom živote počas výkonu trestu a ako ma naďalej aj po skončení trestu oslovuje svojou láskou, pokojom a trpezlivosťou vo viere. Bol to pre mňa bezhraničný a požehnaný čas stáť pred vami (tým mám na mysli, že som myslel na vás všetkých aj v iných väzniciach), pozerať sa na vás a pri tom byť jeden z vás, pretože som si prežil presne to, čo prežívate „vy“. Som rád, že ste prijali našu návštevu, vás prísť pozdraviť v mene Pánovom v hojnom počte a priniesť vám Božie slovo nielen v podobe svedectiev o obrátení a stretnutí s Bohom, ale i chválových piesní, či úžasného rapu. Triple návštevu sme zakončili na Otvorenom oddelení v Prešove, ktoré bolo pre mňa pocitovo najbližším. Na tomto mieste som svoje svedectvo o stretnutí s Bohom vydal najemočnejšie, nakoľko práve na tomto mieste som spoznával nielen nášho Ocka a Pána Ježiša Krista najhlbšie, ale práve tu som sa najviac modlieval i k Panne Márii za naše-vaše rodiny a za vás všetkých. V každej z týchto väzníc som prežil požehnané chvíle plné pokoja a pevne verím, že obdobné pocity ste prežívali i vy, bratia a sestry, ktorí si prechádzate týmto ťažkým životným obdobím v tomto prostredí. Za mňa obrovské požehnanie za Pánovu vôľu, že nám takto otvoril brány troch väzníc a požehnával počas celého dňa. V evanjeliu Mt 25,40 sa píše: „Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Tak prečo neprísť za vami a zvelebovať meno Pánovo, lebo aj vy ste jeho deťmi. Pretože i ja som uveril a otvoril som svoje srdce pre jeho lásku. Chvála Pánovi.“ Foto: Prešov obedová prestávka. Zľava Adam Likavčan, Maroš Sýkora, Dávid Janočko, Michal, Jožko Šiška, Filip Likavčan. Počas presunu medzi väznicami sme sa zastavili na obed a tu sa naše cesty spojili s Jožko Šiškom, ktorý bol so svojim otcom zaniesť veci na charitu do Čičavy. Bola to spoločná Dismas služba, ale na iných miestach.

list

Foto: časť listu od Kuby z Brna a tu poskytnem prepis nad uvedením úryvkom: ,, ... teď sem tu už 4 rokem /DETENCE/. Jo víš jak jsem teď rád, žes mi napsal a já sem vzal vaše společenství jako „svoji rodinu“. Vždy se teším až bouchne katr a vychovatel – terapeut mi donese obálku - a řekne Kubo, DISMAS a v něm úžasné poklady – časák, pohledy, růženec, otázky BK ale i jiné poklady. Zato moc dík všem,  co na tom mají zásluhu – ale ze začátku /  to sem tu byl krátce/ - když to teď hodnotím, tak sem se bál říct, že je Bůh, Ježiš a často sem to vyvracel, říkal sem Bůh, Ježíš neexistuje – je to jen povídačka, styděl sem se za to, že mi píše DISMAS...“ Ocko si použije všetko.

image010

Prosba o modlitbu od br. Máriusa Dismasa (viď foto z centrály Úsmevu v BA, v bielom habite): „Milí bratia a sestry zo spoločenstva Dismas, obraciam sa na vás s prosbou o modlitby za rodiny, za mladých ľudí a za o.z. Úsmev ako dar, ktoré podporuje deti a mladých a pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu. Denne sa pri svojej práci stretávame s útokmi diabla, ktorý sa snaží zničiť rodiny, pretože to je presne miesto, kde Ježiš žije a rastie v láske manželov a životoch detí. Podľa mnohých kňazov, ktorí sa venujú exorcizmu, existuje diabol, ktorý útočí špeciálne na rodinu. Nazýva sa Asmodeus a v Biblii sa spomína v starozákonnej knihe Tobiáš, kde sa píše, že tento diabol zabil sedem Sáriných manželov a archanjel Rafael ho spútal v púšti. Aby sme mohli účinne bojovať proti hriechom a odolávať pokušeniam Zlého, musíme rozvíjať dôsledný a zdravý život modlitby. V tomto modlitba nemá náhradu, pretože uvoľňuje Božiu moc. Keď sa modlíme, Boh koná! “Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké,  nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.” (Jer 33,3) Ježiš sa prostredníctvom modlitby posilnil, aby odmietol diablove pokušenia na púšti a zostal verný Božej vôli. Modlitba zväzuje diablovu moc a aj nám dáva vnútornú silu: keď príde pokušenie, sme schopní povedať nie, sme schopní vzoprieť sa. Víťazstvo nad útokmi Zlého sa začína Ježišovým menom na našich perách a je zavŕšené, keď je Ježišova prirodzenosť v našom srdci. Prosím o pomoc modlitby  aj vás, bratia a sestry vo väzení, lebo sami iste cítite, že aj vaše rodiny, o ktoré sa staráte aspoň cez listy, telefonáty a občasné návštevy,  sú zraniteľné a ohrozené. Modlitba silne spája a čím viacerí sa budeme modliť, môžeme utvoriť duchovnú rodinu ako spoločenstvo s Kristom. Naša jednota je bič na diabla, z ktorej má strach! Modlitba tiež oslobodzuje a otvára dvere Bohu, ktorý dáva životu zmysel, preto každou jednou modlitbou premeníte čas, ktorý je v ľudských očiach len časom trestu, na požehnaný čas, čas milosti. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!  S vďakou, v modlitbe pred Pánom brat Márius – Dismas, Er,    

Pápež František: “Rodiny sú domácou Cirkvou, kde rastie Ježiš. Rastie v láske manželov, v živote detí... Diabol to nechce a snaží sa ho zničiť, aby láska nebola slobodná. Rodiny sú domácou cirkvou. Manželia sú hriešnici ako všetci ostatní, ale vo viere pokračujú ďalej, v ich plodnosti, v deťoch a vo viere jeho detí. Nech Pán žehná rodinu, nech je silná v tejto kríze, v ktorej ju chce diabol zničiť.“

image011

Foto: DVD nášho spol. zo 6. výročia DISMASU, kde sme boli všetci z fotky viď vyššie ako aj veľa hostí a členov.

Rád by som ti tiež ukázal dva listy, ktoré prišli od našich nových členov.

image012

Foto: časť listu od Antona z BB – Kráľovej. Som rád, že aktivity spol. Dismas prinášajú radosť, nádej a lásku.

image013

Foto: časť listu od Štefana z BA. Práve v tomto dopise sme boli povzbudení, že NL (časopis) nielenže popisuje udalosti spoločenstva, ale oslovuje, vťahuje a približuje členov vo vyhnanstve k Ockovi, lebo to je naša služba. Ďakujem.

image014

Foto: časť listu od Rudolfa Opavi, v ktorom spomína, že prvý krát evanjelizoval spoluodsúdených a to takým spôsobom, že si obliekol mikinu Dismas a potom sami prichádzali a pýtali sa. Ja len dodám, že presne na toto je aj mikina určená.

Dňa 6.6.2021 bolo stretnutie spol. DISMAS vo farskej záhrade v Leopoldove počas modlitieb chvál.

image015

Foto: Leopoldov, záhrada fary pri kostole. Na fotke sú tiež niektoré moje birmovankine, ktoré vediem v rámci služby pre farnosť a tiež moje krstniatko Jurko, ktorý je pomocný animátor (prvý zľava) a zapája sa aktívne aj v Dismase.

Dňa 10.6.2021 sme boli pozvaný do televízie – POSTOJ TV, kde ich zaujalo práve naše spoločenstvo

image016 image017

Foto: Bratislava zo štúdia v Postoj TV, počas rozhovoru moderátorka Janka Zlatohlávková s Michalom

image018

Dňa 12.6.2021 bolo stretnutie spol. Dismas pri ženskej väznici v Levoči, kde sme premodlievali a žehnali práve túto ženskú väznicu. Začalo sa sv. omšou, pri ktorej boli dvaja kňazi Rasťo Višňovský a Janko Krehlík. Pokračovalo sa modlitbou chvál, počas ktorých sme sa modlili za väznicu. Po nej nasledovalo Agape (hody lásky) a potom sme sa presunuli do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.

image019

Foto: počas rozhovoru s Jankom, Michalom a Rasťom.            

image020

Foto: momentky z tohto stretnutia a rodinka Brotková z čr. Práve Vladka Brotková prekladá celý NL určený pre bratov a sestry v Českej republike ako aj prílohu Dominika CH.

image022

Foto: Levočská bazilika

image021

Foto: Gréckokatolícky chrám Presvätej Bohorodičky v Levoči a L´múry a Bétel počas modlitieb chvál.

image023

Foto: M.Szabo

 image025

Foto: Nonstop modlitby v Nedeľu 13.6.2021, ktoré prebiehajú na Yotube kanály v dohovore za rodinu sme boli opätovne pozvaný a dostali sme hodinový priestor. Chvála Pánovi. Medzi modlitbami som hovoril aj svedectvá o spol. DISMAS.

Misia I: modlite sa bratia aby sme Vás mohli navštíviť vo vyhnanstve, lebo opica-diabol proti tomu bojuje.

Najbližšie akcie, na ktorých budú, ak Pán dá, prítomní členovia spol. Dismas 20.6. Nová Lesná (pri Porade), hrajú Lámačské chvály, 25.7. v Námestove o 19,00 hod. na akcii Verím Pane - Lámačské chvály, 29.6 Dávid (raper) a 7.8. Campfest Kráľová Lehota okr. Liptovský Mikuláš - Lámačské chvály.  Úmysly:  modlíme sa už celý týždeň v spoločnej modlitbe o 20.00 hod., pričom už nemávame 24 hod. modlitby, ale 40 hodinové, nakoľko začíname už o 08,00 hod v piatok ráno a končíme o polnoci teda 23,59 hod. v sobotu.

40 hod. P+S

Predkladaný úmysel za spol. Dismas, za teba aj tvoju rodinu a všade kam práve ideme svedčiť.

26-27.6.2021

za Úsmev ako Dar a ich úmysly, ktoré spomína br. Márius Dismas v tomto NL

2-3.7.2021

za obrátenie Slovenska a výstavbu a obnovenie kostolíka v Leopoldovskej väznici

9-10.7.2021

za našich kňazov a biskupa Rábeka a nové duchovné povolania

21.6.2021     Boh Ťa žehnaj, drahý brat v Kristovi - BŤŽ + Michal  Newsletter č.56