logo
logo
Newsletter

NL č. 55

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

Začal by som fotkou z archívu:1.5.2018 sme boli prvýkrát v Českej republike a to vo väznici v Rýnoviciach.

image002

Foto: väznica Rýnovice s Lámačskými chválami, riaditeľom väznice, našim spol. DISMAS a odsúdenými, ktorých sa dotkli svedectvá a chvály na oslavu Ježiša Krista. Len sa usmievam, ako tam bolo dobre a ako Boží Duch konal.

V sobotu 15.5.2021 sa uskutočnilo 6. výročie nášho spol. DISMAS. Konalo sa nakoniec v Trenčíne vo veľkom kostole Juh, nakoľko bolo na Butkove nepriaznivé počasie. Program začal modlitbou chvál kapelou L'múry.

image003

Foto: Leopoldovská kresťanská kapela L'múry, ktorú si pamätáte z minuloročných NL, nakoľko chodievali do väzníc

Príspevok Mareka Zachara:PBJK. Priatelia, 15. mája sa konalo stretnutie spoločenstva Dismas (6. výročie). Po neistote s počasím sa nakoniec rozhodlo, že to bude v Kostole sv. rodiny v Trenčíne. Už pri príchode do tohto kostola z bočného vchodu som v diaľke začul známu pieseň, ktorá sa ma veľmi dotkla - pritiahla a keď som vstúpil do chrámu, tak som spoznal kapelu ktorá to spievala – L‘múry. A prišla slza za slzou. Už dávnejšie (aj z dôvodu pandémie) som nebol na chválach, čo som si silno uvedomil až tam. Nie, chvály nie sú o slzách, ale o vďake nášmu Pánovi za všetko, čo máme, čo prežívame, čo mu odovzdávame... Po pekných rozhovoroch s bratmi a sestrami som pozeral na hodiny, kedy má začať sv. omša. A zrazu pri dverách som sa ja a môj brat stretli zoči voči biskupovi. Tento pokorný človek nám úprimne prvý podal ruku, z čoho sme obaja boli milo prekvapení. Pri sv. omši a jeho prvých slovách kázne „Ďakujem Vám“ som si väčšmi uvedomoval milosť, ktorú naše spoločenstvo dostáva, ale aj zodpovednosť prinášať „dobrú zvesť“ tam, kde to nie je také jednoduché, alebo kde to už často býva dopredu odsúdené. Po sv. omši a chválach (LCH s Braňom Letkom, Egom) a svedectvách bývalých odsúdených, sme sa stretli na spoločnom agapé. Tu sme sa navzájom zdieľali, tešili, povzbudzovali a áno, aj spomenuli problémy, ktoré treba riešiť. Ďakujem Pánovi za tento spoločný čas, ďakujem Pánovi, že som sa ocitol na týchto hodoch lásky, pretože všetko, čo máme, sme dostali a musíme si vybrať, komu a ako chceme slúžiť. Pokoj s Vami ... Marek“

image004

Foto: Peci počas svedectva                                                                                                  

image005

Foto: Patrik počas svedectva

image006 

Foto: sv.omša - vľavo kaplán Ľuboš Kaščák v strede biskup Rábek a vpravo dekan Jožko Schwarc, ktorý  počas homílie  vyzdvihol úsilie a námahu ako aj skutočnosť, že služba Dismasu je veľmi potrebná a užitočná. Biskup už počas sv. omše avizoval, že chce ostať na celom programe a chce sa pozdieľať a porozprávať a takýmto spôsobom vytvoriť osobný vzťah s členmi spoločenstva. Ako som pozeral počas chvál, tak u biskupa sa striedalo množstvo ľudí, veď každý sa chcel osobne pozdraviť a potriasť ruku Apoštolovi Cirkvi. Ešte by som dodal jednu skutočnosť, o ktorej biskup rozprával a to, že by sme sa mali pomodliť za výstavbu kostolíka v Leopoldove, o ktorom som písal vo viacerých NL.

image007     

Foto: Erik čítal prvé čítanie.      

image008

Foto: Ján Bublavý čítal prosby 

image009

Foto: biskupovi Rábekovi som poďakoval za všetko, čo pre nás robí, ako naše spol. podporuje a odovzdal som mu ruženec vyrobený od jedného nášho člena z doživotných trestov. Po sv. omši pokračoval blok svedectiev a modlitieb chvál.

image010

Foto: počas svedectva o tom, ako Michal Straka (Ego) navštevuje väznice. Na fotke s Braňom Letkom a  Michalom.

image011

Foto: za Máriusom Dismasom, keď som sa s ním rozprával, prišiel maličký 4-ročný syn Kosíka a trikrát po sebe sa ho spýtal: „Ty si Ježiško?"

image012

Foto: po vystúpení Michala Straku (Ega) sa niektorí naši členovia, ktorí boli pred nejakým tým časom tam, kde si ty, teda vo vyhnanstve, takto porozprávali, pozdieľali a odfotili s Miškom, ktorý bol na celom programe v trvaní 4 hodín.

Zľava: Erik, Štefan, Jožko, Peci, Janko Bublaví, Janko Blana, Ego, Patrik a Michal

image013

Foto: ďalší členovia zľava: Dávid Janočko, Jakub Kosík, Dodo Zachar, Márius Dismas, Erik, Patrik, Alojz, Ľuboš Málik, Marek Zachar, kaplán Ľuboš Kaščák

Príspevok Soňy Vancákovej: „Dušana poznám štyri roky. Sprevádzam vo väzení odsúdených a v jednom z listov som našla list od neho. Ďakoval mi, že pomáham zvládnuť dlhodobý trest mladému väzňovi, ktorý bol s ním na cele. Bola som týmto listom prekvapená. Keď som však prečítala, že list je od Boržu, okamžite ma zamrazilo. Poznala som ho z počutia a z médií ako nebezpečného mafiána a vraha. Musím priznať, že som sa dostala do paniky, čo odo mňa tento zločinec chce. On sa však už neozval a ja som mu odpísala až po roku. Začali sme si písať a môj pohľad na toho muža sa menil zo dňa na deň. Zistila som, že sa s ním dá viesť seriózny rozhovor, dokázal sa zapojiť do hocijakej témy a dokonca sa mi stávalo, že mi vedel veľmi dobre poradiť v mnohých náročných situáciách. Často som ostala sama pred sebou zahanbená, ako som bola presvedčená, že takýto zločinec nemôže dať dobré rady. Dušan ma prekvapoval pokojom, nadhľadom na krízové situácie a obrovskou sebadisciplínou. Napriek tomu, že vážne ochorel a bol dlhé týždne v obrovských bolestiach, sa nikdy nesťažoval. Navzdory svojmu fyzickému a psychickému utrpeniu sa neuzavrel do seba, ale naďalej bol oporou pre mňa, aj pre ostatných. Dušan má obrovskú vnútornú silu a vieru v Boha, ktorá mu dodáva nádej aj v tých najťažších životných situáciách. Jeho chuť žiť je motiváciou pre všetkých, ktorí ho poznali – nie z médií, ale osobne a pravdivo, aký v súčasnosti naozaj je.

image014

Foto: smútočné parte nášho člena Dušana. „Duško, ďakujem za toľko cenných rád, za podržanie v situáciách, keď ma sklamali tí, ktorým som verila. Vďaka za tvoju úprimnú kritiku, ktorá ma vždy posunula dopredu. Vytvorili sme spoločne mnoho hodnotných publikácií a ja ti ďakujem, že si ich dokázal písať aj vtedy, keď bolesť bola tvojou stálou spoločníčkou. Si mi vzorom v tom, ako sa prekonať, ako ísť ďalej aj keď sa zdá, že sme na dne.

Ostávam vo veľkej vďake Pánovi, že mi dal milosť na vlastné oči vidieť prejavy Jeho milosrdenstva v živote tohto muža.

A tak, ako sa v minulosti mnohí z veľkých hriešnikov stali svätými, aj Duša prešiel touto premenou - priamo pred mojimi ocami. Keď sa jeho život schyľoval ku koncu, chcela som zachytiť, aspoň letmo, čím prešiel. Pán nám doprial spoločne vydať knihu, ktorú Dušan stihol držať v rukách na smrteľnej posteli. Ďakujem tímu Equilibrie, ktorý urgentne vytlačili pár kusov autorských výtlačkov, aby ju Dušan mohol vidieť. Verím, že po prečítaní knihy sa v každom čitateľovi niečo pohne a svedectvo Dušana o odovzdaní života Bohu, prinesie dobré ovocie.  Bola som posledné hodiny s Dušanom a dostala milosť ho sprevádzať až do konca. Som veľmi vďačná hospicu, že ma k nemu pustili. Dušan trpel veľkými bolesťami, no znášal všetko statočne, bez sťažovania sa. Do večnosti odišiel zmierený s Bohom, vo veľkom pokoji. Bude nám veľmi chýbať, no žijeme z nádeje, že po veľkom utrpení je už v nebi a raz sa spolu stretneme. Na záver chcem tlmočiť silné slová väzenského kňaza, ktorý Dušana sprevádzal rok v nemocnici: "Kiežby všetci zomreli ako Dušan - v takomto stave svätosti. Pretože on prijal všetky sviatosti a zomrel zmierený s Bohom." Všetkým vám, ktorí ste sa za Dušana modlili a pomáhali mu niesť ťažký kríž, zo srdca ďakujem. A napriek tomu, že som presvedčená, že je už v nebi, prosím vás o modlitby zaňho. Duško, odpočívaj v pokoji. Máme ťa radi.“ „Obráťte sa a odvráťte od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste spáchali, a utvorte si nové srdce a nového ducha. Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán. Obráťte sa a budete žiť.“  (Ez 18,30-32) Chcem ťa poprosiť, či by si mohol za neho obetovať aspoň jednu korunku Božieho milosrdenstva. Ďakujem.

1

Foto: časť listu od člena Dušana Borženského, ktorý nám napísal po dvoch rokoch prvýkrát. Možno sa opýtaš, prečo prvýkrát. No odpoveď je, že ľudia nedôverujú. Zisťujem to každý deň a je to veľmi ťažké vo väzniciach. Poviem jedno krátke svedectvo. Chodil som do jednej väznice 4-krát do roka už vyše 3 rokov. A na týchto chválach a svedectvách bol vždy aj jeden člen elity slovenského podsvietia. Videl som, že sa ho to dotýka, ale ani raz sa za tie roky na mňa nepozrel. Až raz, po tých cca 3 rokoch prvýkrát po jednom takomto vystúpení prišiel za mnou, podal mi ruku a povedal mi: „Ty si náš“. A za dva týždne mi prišiel od neho list a začínal slovami (viď foto z toho listu). Ani si neviete predstaviť, ako som ďakoval Bohu, že vypočul naše modlitby. No a práve takúto skúsenosť, teda podobnú, mám aj s Dušanom, ktorý napísal až po 2 rokoch. 2 roky trvalo vytvoriť si dôveru práve u neho a cez 3 roky u ďalšieho člena. A tebe chcem povedať, že je to nič z toho, koľko na teba čakal Ocko, keď si k nemu zavolal a povedal mu svoje ÁNO. A keď Ockovi na tebe záležalo od začiatku tvojho života, tak jeho vôľa nech sa stane aj mojou a toto je práve ovocie toho, že to má zmysel. Pri tomto všetkom nás Ocko učí trpezlivosti a múdrosti aj pri ohlasovaní Božieho slova tam, kde sme. 2Tim 4,2 a pozrite, čo o tom ďalej píše Božie Slovo: Jn 15,2 * Jn 15,5 * Jak 3,17  a vnímam tam skúšku správnosti, lebo ovocie nepríde hneď, ale časom a tých, čo sú ozaj od Ocka, tak ich poznáte po ovocí. Mt 7,16 * Mt 12,33 * Lk 6,44 * Flp 4,17.

3

Foto: časť listu od Jakuba z Plzne, v ktorom nám napísal vlastnú modlitbu, ktorej aj časť vidíte.

Rád by som ti priniesol jeden článok, ktorý ma zaujal, nakoľko aj vysoko postavenú ženu (bývalú ministerku vnútra) vo Fínsku začali trestne stíhať. A to vo veci, že stojí na tom, čo je napísané v Božom Slove.

image018Fínskej exministerke vnútra a jednej z najznámejších kresťanských političiek krajiny tisícich jazier, Päivi Räsänenovej,  hrozia dva roky za mrežami. Zavarili jej tri vyjadrenia na adresu homosexuálov, ktorými sa údajne dopustila podnecovania nenávisti. Mimo iného tvrdila, že ich orientácia je poruchou psychosociálneho vývoja. Aj pod hrozbou väzenia sa ospravedlniť nemieni a za svojím presvedčením si stojí. Kritika LGBT skupín je v západnom svete častokrát chôdzou po mínovom poli. V lepšom prípade za ňu hrozí spoločenská ostrakizácia, v horšom vyhadzov zo zamestnania a najvyšším trestom sa stáva odňatie slobody, ktorú v niektorých európskych legislatívach nájdeme pri formulkách o nenávistnom prejave. Azda najďalej v tomto smere zašlo Nórsko. Ako informoval Štandard ešte v novembri minulého roka, zločinom sa v ňom stali aj negatívne prejavy voči LGBT komunite prednesené v súkromí. Za mreže vás môžu dostať na jeden rok. V prípade, ak sú prednesené na verejnosti, sadzba sa zvýši trojnásobne. Podobné iniciatívy nie sú cudzie Škótsku a ani Írsku. Exministerka kontra generálna prokurátorka O tom, že v závese nechce ostať ani nórsky geografický sused, Fínsko, svedčí aj najnovší prípad týkajúci sa kauzy kresťanskej političky Päivi Räsänenovej – niekdajšej ministerky vnútra (viď foto) v rokoch 2011 až 2015 a súčasnej poslankyne parlamentu, ktorá dlhé roky pôsobila ako líderka strany Kresťanských demokratov. Na krku má totiž obžalobu za údajné podnecovanie nenávisti voči homosexuálom. Podala ju na ňu samotná generálna prokurátorka Raija Toiviainenová. Jej vyhlásenia sú podľa jej úradu „urážlivé a diskriminačné voči homosexuálom“, pričom porušujú ich rovnosť a hrdosť, čím údajne prekročila hranice slobody prejavu a vierovyznania. Tri kamene úrazu: Podnecovania sa mala dopustiť tromi vyjadreniami. Ako evanjelička bola šokovaná oficiálnou cirkevnou podporou pre dúhový pride v Helsinkách v roku 2019. Na Twitteri sa preto pýtala, ako ide tento pochod dohromady s cirkevným učením, ktoré praktizovanie homosexuálneho styku hodnotí ako hriech. V príspevku publikovala aj obrázok príslušného biblického novozákonného textu z Listu Rimanom 1:24-27. Druhým bodom obžaloby, na konci ktorej môžu ženu čakať dva roky väzenia, je jej brožúra s názvom „Ako muža a ženu ich stvoril – Homosexuálne zväzky spochybňujú kresťanský koncept človeka“. Mimo iného sa v ňom hovorilo, že homosexualita je vedecky dokázaná porucha psychosexuálneho vývoja. Spolu s ňou je stíhaný aj dekan Evanjelickej luteránskej misijnej diecézy Juhana Pojhola, ktorý tento materiál zverejnil. Do tretice sa predmetom trestného konania stali výroky 61-ročnej političky a matky piatich detí z diskusnej relácie verejnoprávneho rozhlasu na tému: „Ako by Ježiš zmýšľal o homosexuáloch“. Podľa fínskeho denníka Ilta Sanomat v programe uviedla, že ak je homosexualita genetická, potom ide o „genetickú degeneráciu a genetický gén, ktorý spôsobuje choroby“.

Räsänenová: „Zo svojho presvedčenia neustúpim. „Pôjdem pred súd s pokojnou a statočnou mysľou dôverujúc, že Fínsko je ústavný štát, v ktorom je rešpektovaná sloboda prejavu a vierovyznania, obe zaručené v medzinárodných dohodách aj v našej ústave. Presvedčenie založené na kresťanskej viere je viac ako len povrchný názor. Prví kresťania sa nevzdali viery ani v jamách s levmi, prečo by som sa mala potom ja zrieknuť viery v súdnej sieni. Neustúpim od svojho presvedčenia ani od toho, čo som napísala. Neospravedlňujem sa ani za listy apoštola Pavla. Som pripravená brániť slobodu slova a náboženstva, dokiaľ to bude potrebné.“

Räsänenovú pritom polícia pôvodne stíhať nechcela a vysvetľovala to tým, že ak by sa biblické hľadiská začali pokladať za podnecovanie k nenávisti, potom by ním bolo aj šírenie Biblie – čo by bolo bezprecedentným prielomom do náboženskej slobody a slobody prejavu. Exministerka, ktorá sa stavia výrazne aj proti interrupciám, spôsobila rozruch aj v minulosti, keď prirovnala fínsku potratovú legislatívu k zákonom na ochranu zvierat. Podľa jej názoru majú zvieratá vo Fínsku lepšiu ochranu ako nenarodené deti.

Zdroj:  https://dennikstandard.sk/68581/finsku-exministerku-ktora-citovala-bibliu-obzalovali-za-vyroky-voci-gayom-hrozia-jej-dva-roky basy/?fbclid=IwAR1HOCkSY72Uwpj3D_GGVYBZ8iWCA1kdjp0cVnBFzHu5NNTElqiUNm4vDOc

image019

Foto: mail od prepusteného Petra Klesnara z väznice Ruzyne. Ako vidíte, krátko po prepustí nám napísal a povzbudil.

 image020

Foto: počas výstupu na Brdo v Medžugorií.

 image021

Foto: výstup na horu Križovac

 Chvála ti, Pane, zo dňa na deň nás mamička znovu zavolala na toto požehnané miesto, vzdialené 1000 km a neviem, či je dobrý záber, ale v ruke držím ruženec, ktorý bol vyrobený doživotne odsúdeným a práve takýto ruženec som odovzdal biskupovi Rábekovi (viď na začiatku tohto NL). Každý jeden raz sme teba a celé spoločenstvo niesli hore na túto nádhernú púť v Bosne. Všetky tvoje starosti, po ceste sme sa modlili za našich kňazov a biskupa.

image022

Foto: pri téme ruženca ostanem, práve spol. Dismas sa celý mesiac, skoro každý deň, modlí od 9.30 do 10.00 hod,. tak sa ešte môžete zapojiť aj takýmto spôsobom. Modlitbu za spol. Dismas zastupuje Mirka, moja manželka. Sú to Nonstop modlitby 31 dní 24 hodín v kuse.

4

Foto: časť listu od Mirky z Opavy, v ktorom nám napísala o prílohe resp. duchovnej obnove Dominika Chmielovského.

5

Foto: časť listu od Tomáša z Opavy, v ktorom nás veľmi povzbudil. Ďakujeme.

Modlitba: Viacerí členovia ako aj veriaci sa pýtajú, ako sa správne modliť. Tu prinášam, podľa môjho názoru, užitočný návod z jedného zjavenia mamičky v San Maríne zo dňa 5.7.1985:

,,Viedla som vás k modlitbe, dobrej modlitbe, spolu so mnou – modlitbe, ktorá pochádza zo srdca, – k modlitbe srdca, pri ktorej musíte duchom, vôľou, srdcom a dušou cítiť a vnímať skutočnosť, ktorú si v modlitbe vyprosujete.“

Dňa 20.5.2021 som bol pozvaný na svedectvo o našom spol. DISMAS do BA, konkrétne do Lamača k birmovancom.

image025

Foto: stretnutie s birmovancami v kostole sv. Margity v Lamači. Po stretnutí sa mi stala jedna vec, že za mnou vybehol

chlapec, ktorý sa tiež pripravuje na birmovku. Bolo mi o ňom povedané, že je to z týchto všetkých birmovancov ten, že je mu „všetko jedno“ a teda ako to hovorím „Majster sveta“. No, aby som pokračoval, tak vybehol za mnou von pred kostol a poďakoval mi za moje svedectvá a že sa ho to dotklo. Tak som sa ho spýtal, čo sa ho najviac dotklo a on začal plakať. Tak som sa za neho chvíľku modlil a potom mi povedal niečo v zmysle, že to konečne počul. Počul slová, ktoré ho zasiahli priamo a nečakane (Hebr 4,12) a boli mu odhalené živé veci, čo strašne potreboval počuť. Chvála Pánovi! Tak som si uvedomil, že svedectvá spol. DISMAS si Ocko dokáže použiť všade a na akomkoľvek mieste a komukoľvek. Buďme len pripravení a použiteľní pre Ocka a pripravení na každý dobrý skutok. 2Kor 9,8 * Tit 3,1

Dňa 22.5.2021 sme boli pozvaný na prvú svadbu spol. DISMAS. Ženil sa náš dlhoročný člen Janko Blana

image026

Foto: kostol sv. Ondreja v ružomerku, kde si povedali svoje áno, počas čítania prosieb.

image027

Foto: Motel Hôrky pri Liptovskom Mikuláši. Sprava Daniel Kral, Janko Blana, Michal a Simonka -  manželka. No a práve s Danielom Králom som sa trošku porozprával a povedal mi, že žije aktuálne v Rakúsku a informácie, ktoré mi povedal, by som rád zverejnil, nakoľko môžu pomôcť nejednému z Dismasu. V Rakúsku pracuje už vyše roka, s prestávkami samozrejme. Začnem od toho, na čom asi najviac záleží pri práci a to je mzda. Tu sa zarába cez 2000 € (čistého) , lebo majú zmluvu s Rakúskou agentúrou. Podmienky: základ je, že musíš ovládať niečo z nemčiny (dorozumieť sa aspoň trochu), mať vlastné auto (teda aj vodičák). Nepýtajú sa na minulosť. Poskytujú ti zadarmo ubytovanie aj stravu (diety). Daniel skúšal viac agentúr a len jedna bola normálna, solídna a ako hovoril, najlepšie je, že ťa zamestná Rakúska agentúra. Berú tam stolárov, elektrikárov, klampiarov, murárov, inštalatérov, maliarov, strojníkov, zámočníkov a ďalšie profesie (to citujem z ich ponúk, ktorých je veľmi veľa). Nepýtajú sa na výučný list, len prax v tomto obore. Nič si nepreverujú, ale ak prídeš na miesto práce a nebudeš vedieť za pár dní to, čo od teba potrebujú, tak ťa pošlú preč. Ale ako hovoril Daniel, nie je to náročné, ak ovládaš svoju profesiu a berú ťa potom ako vyučeného. Hlavne musíš vedieť robiť. Robia 9,5 hod. denne v dlhom týždni a potom majú kratší a pracujú len 4 dni. Dlho som ho počúval a vyzerá to dobre, lebo tú agentúru čo našiel, sú profesionáli, neklamú, vyplácajú, nedávajú otrockú prácu, chovajú sa k tebe ako k človeku a to je základ. Tu máte jej adresu: https://partnersagency.sk/  Stačí vyplniť žiadosť, krátky životopis a poslať fotku a pošlú ti naspäť zmluvu a môžeš ísť. Ak budeš aspoň 10 rokov pracovať v Rakúsku, tak dostaneš minimálny dôchodok a to je cca 800 €.  Takúto skúsenosť má s touto agentúrou Daniel, ktorý minulý rok prišiel z vyhnanstva. Pozeral som na: https://partnersagency.sk/ponuky-prac/  - aktuálne je tam uverejnených 71 ponúk práce.

image029

Foto: parkovisko motela svadby, zľava Daniel K., Štefan F. Janko B. a  Michal

image030

Foto: Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore práve v Levoči. No a najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť práve tu v Levoči 12.6.2021. Program by mal začať sv. omšou, pokračoval chválami, svedectvami, agapé a nakoniec púťou do spomínanej baziliky. Celá púť bude v úmysle a žehnaním väznici v Levoči, kde sú uzavreté naše sestry v Kristovi

Misia I: obetovať aspoň jednu korunku Božieho milosrdenstva za zosnulého Dušana B.

Misia II: každý týždeň som v kontakte s kaplánmi a pedagógmi z väzníc a viete, že pomaličky poľavujú opatrenia a vybavujeme väznice. Tak by som bol rád a zároveň ťa chcem o to poprosiť, že v prípade, že prídeš na toto naše stretnutie (modlitby chvál, svedectvá, poprípade koncert Ega), tak mi povedz, ak sa ti bude dať, ako sa voláš. Moc to pre mňa znamená. Ak by ťa to zaujímalo a mohli ste sa pripraviť, nahlásiť napr. kaplánovi, resp. pedagógovi, tak konzultujem vstup s viacerými väznicami, konkrétne: Sabinov, VV Prešov, BB(SSS, MxSS a doživotné), Želiezovce, Hrnčiarovce, BB- Kráľová, Sučany(aj ženy aj mladistvý), Košice VV, Prešov OO a Košice -Šaca.

obetované sv. omše za spol. DISMAS: v HC, 24.5.*26.5.*28.5.*30.5.*31.5.*11.6.*20.6.*21.6.*27.6.

  Úmysly:  modlíme sa už celý týždeň v spoločnej modlitbe o 20.00 hod. (od pondelka – do nedele).

Sobota

Predkladaný úmysel za spol. Dismas. Samozrejme, že sa vždy modlíme aj za teba aj tvoju rodinu!

5.6.2021

za odvrátenie korona pandémie, posilu pre zdravotníkov, trpezlivosť a dar viery pre chorých, za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, za Božiu ochranu pre tvoju rodinu

12.6.2021

za obrátenie Slovenska a výstavbu a obnovenie kostolíka v Leopoldovskej väznici

19.6.2021

za našich kňazov a biskupa Rábeka a nové duchovné povolania

Na záver jeden výrok. Nájdi si aspoň 10 minúť a rozjímaj nad ním:

Pri najťažších a najhroznejších Ježišových chvíľach nám odovzdal svoju mamičku.

31.5.2021     Boh Ťa žehnaj, drahý brat v Kristovi - BŤŽ + Michal  Newsletter č.55