logo
logo
Newsletter

NL č. 48

PBJK (Pochválený buď Ježiš Kristus), drahý brat v Kristovi,

image003Foto: Márius Dismas, biskup Rábek už v druhom byte v Bratislave. Predstavte si, že v Bratislave vám niekto dá dva byty pre ľudí bez domova. Povedzte mi, kto daruje byt v hodnote 200 000 € bezdomovcom? image002Veď to musia byť blázni, povie si svet. Ale Ocko sa raduje, lebo v ich živote je na prvom mieste práve ON a peniaze sú iba prostriedok na ceste do neba, nie do pekla. Počúvaj, čo ti dnes poviem. Peniaze sú požehnaním pre tých, čo sa s nimi vedia rozdeliť, ktorí dodržujú Božie slovo.  Dnes sme otvorili druhý byt pre núdznych. Medzi prvými je tam ubytovaný kňaz,  otec Peter, ktorého som našiel medzi ľuďmi bez domova. Má problémy s drogami, ale bojuje s tým, lieči sa a prosí o modlitbu.♥️, pretože drogy sú silný nepriateľ, ale nemajú šancu proti sile, ktorá vychádza z Boha. Foto: otec Peter s Jánom Pavlom II

 

Príspevok Janka Blanu (viď dvakrát foto nižšie na pošte 13.12.2020):  PBJK, dnes som bol na pošte,  odoslať listy mojim duchovným bratom, na ktorých myslímimage004 v modlitbách, aby to s Božou image005 pomocou zvládali tam, kde sa nachádzajú a aby boli čo najskôr pri svojich blízkych. O to prosím našu drahú mamičku,  Pannu Máriu, aby orodovala za týchto mojich drahých bratov u svojho Syna. Pozdravujem do Dubnice kamarátov Riška Nováka – boxeristu, ktorého tiež pozdravuje jeho kamarát Filip z RK taktiež boxerista ľahšej váhy.  Riško, prajem ti z celého srdca, aby si bol čo najskôr pri svojich blízkych a pri synáčikovi, ktorého ľúbiš. Pozdravujem Vlada Hrubeca.  Prepáč, že ti nepíšem, ale myslím na teba stále. Tiež pozdravujem Lukáša Michnika, ďalej pozdravujem môjho dobrého priateľa Igora Lavrenčíka, všetkých chalanov z Leopoldova a z Dismasu. V mene Ježiša Krista vám žehná duchovný brat Ján - Lujgi. Robím stále na stavbe, takže posilňujem tam.“

Príprava a dokončovanie NL č.47, ako aj stretnutie spol. DISMAS, kde muži robili NL a manželky dokončovali Anjelske darčeky. Spomenul by som najmä členov, ktorí prišli z vyhnanstva a prišli aj z Ružomberka, aby priložili ruky k dielu. Peter Uherčík, Jožko Šiška, Janko Blana, Jožko Štrbavý, Maroš Sýkora.

image006 image007 image008

 

 

 

 

Foto: Kunovský a Peci ako aj ostatní členovia spol. DISMAS, ktorí každý deň pracujú - slúžia na slávu Božiu pre teba.

Každý jeden člen si potom zobral hrbu balíkov a zaniesol ju na poštu, nakoľko bolo 119 balíkov pre vaše detičky.

Svedectvo bývalého kukláča Vladimíra Beregiho (zdroj: https://myorava.sme.sk/c/20731988/co-sa-stalo-aby-sa-z-dobreho-kuklaca-stal-knaz.html ) Užíval si život, lozil po strechách, behal po múroch, zasahoval proti ľuďom naviazaným na mafiu, pomáhal hľadať drogy i pašované prípravky na výrobu bômb až do chvíle, kedy sa rozhodol vydať sa úplne inou cestou. Vladimír Beregi bol hosťom jedného z inšpiratívnych večerov, ktoré organizuje Občianske združenie V.I.A.C. v Trstenej. Žil normálnym mestským životom. Odmalička aktívne športoval, vystrájal s kamarátmi v košických uliciach. Bol vraj jedným z najhorších žiakov v škole. Zo strednej ho chceli vyhodiť. „Nepoznal som žiadnu modlitbu, ani som nevedel, čo to je,“ hovorí Vladimír Beregi. „Bol som absolútne neveriacim človekom. Môj život poznačili pouličné bitky, diskotéky, nočný život, rebélie a rivalita. Nechcel by som, keby som mal deti, aby ony tak žili.“ Prečo sa stal policajtom? Aktívneho športovca lákal adrenalín a život v pohybe. Po strednej išiel na policajnú školu, zvládol náročné fyzické testy a neskôr i psychotesty náboru do policajného pohotovostného útvaru, teda ku kukláčom. Vlada (viď foto už ako kňaz - exorcista) zaradili do špeciálnej zásahovej jednotky. image009 „Mal som super život a super prácu. Aby sme sa dobre pripravili, boli sme neustále v akcii. Mali sme zbrane, rýchle autá, helikoptéry. Tréningy, cvičenia, ostré zásahy a zasa dookola. Dostávali sme hodnosti, umožnili nám vyštudovať vysoké školy. Mal som naozaj krásny, šťastný, dobrý život. Nesmierne ma bavil.“ Boh sa mu postavil do cesty. Na 6. január 1994 Vladimír Beregi nezabudne do konca života. Prechádzal podvečer košickým námestím, plánoval skočiť na chvíľu do nejakého baru. Ako míňal Chrám sv. Alžbety, stalo sa niečo nevysvetliteľné. Nikdy predtým vraj neveril na nejaké nadprirodzené javy. „V jednej chvíli sa však niečo dialo. Cítil som, že je niekto predo mnou. A ten niekto ma začal tlačiť do kostola. Keďže som bol stále odvážny chlapec, povedal som: ,Dobre, keď chceš, tak poďme.‘ Ľudia vychádzali po omši von, ja som tam vstupoval.“ Prítomnosť, ktorú Vladimír vnímal pri sebe, ho tlačila ku bohostánku. „Vtedy som ani nevedel, čo to je.“ Slovo sa telom stalo Kukláč stál pred bohostánkom, keď počul nesmierne energický a silný hlas, ktorý vzbudzoval autoritu, nie však autoritatívnosť, a zároveň bol príjemný. „Vstúpil do mňa ako meč. ,Vladko, prečo plačeš?‘ počul som zreteľne.“ Áno, v tej chvíli vraj zaslzil, priznáva, hoci vôbec nevie prečo. Zľakol sa, ohliadal okolo seba, kto ho to volá. Ale nablízku nebol nikto, len v priestore sem-tam ľudia. „Ja tam stojím, nechápem, čo sa deje.“ Muž cítil, že stojí pred niekým, kto je pre neho neznámy, ale má na neho vplyv, rozumie mu a je silnejší ako on. Hlas sa ozval druhý raz: ,Teraz sa neboj, choď von, ja mám pre teba inú cestu.‘ „Ostal som z toho úplne zmätený. Nie, neprežehnal som sa, nezačal modliť. Nič. Vyšiel som von, zatvoril dvere, prešiel asi desať krokov a tá emócia zmizla. Zastavil som a prvý raz v živote som vyslovil slovo Ježiš seriózne, teda viazané k vzťahu k tomu, komu to hovorím. Ježiš, ak si to ty, tak mi teraz daj vedieť, čo to znamená, povedal som ani neviem ako.“ Vybral sa proti prúdu Na druhý deň si Vlado kúpil Bibliu. Hoci dovtedy horko-ťažko prečítal nejakú knihu, túto zvládol za mesiac. „Nechápajúc, čo čítam, bol som blízko tomu hlasu.“ Keď o zážitku hovoril kolegom, považovali ho za blázna. Svoju normálnosť musel dokazovať. Stále bol totiž súčasťou špeciálnej zásahovej jednotky, kde je dôvera v nebezpečných akciách extrémne dôležitá. Nikto to nechápal. Ani priatelia, ktorí aj boli nejakým spôsobom veriaci. „Neskôr mi jeden kňaz povedal, že v Košiciach bol zástupca komunity Koinonia Ján Krstiteľ z Talianska. Počujúc to slovo, cítil som, že to je tá iná cesta, po ktorej mám ísť. Netušil som, že tam ľudia žijú zasväteným životom, že sa napríklad neoženia, že sú absolútne oddaní Bohu.“ Vlado hneď išiel za rodičmi a povedal: „Odchádzam do Talianska.“ Mama sa zhrozila, že či na zárobky či do sekty. Po každej vete bledla viac a viac, až skončila v nemocnici. A otec stratil reč. Tak začala cesta Vladimíra Beregiho proti prúdu. Odišiel do Talianska, nepoznajúc ani jedno talianske slovo, do komunity, ktorú v tom čase na Slovensku nikto nepoznal. V Taliansku žil deväť rokov, vyštudoval teológiu na pápežskej univerzite Marianum v Ríme, neskôr si urobil doktorát na teologickej fakulte v Košiciach. V súčasnosti je kňaz Vladimír Beregi zodpovedný za súkromné združenie veriacich s názvom Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené a zároveň je kaplánom vo farnosti Horná Štubňa. Zároveň je exorcistom pre Banskobystrický kraj. Venuje sa špeciálnym stavom a situáciám, ktorých sa možno ostatní boja.

„Svoj život charakterizujem tak, že som mal dobrý život a teraz mám lepší,“ dodal bývalý kukláč. 

V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej na Orave pripravil posledný októbrový štvrtok (26. októbra) ďalší z inšpiratívnych večerov s troma hosťami a ich rôznorodými osobnými príbehmi. Dostal názov “Proti prúdu”. Vystúpili na ňom tri osobnosti, ktoré v istom momente svojho života podstúpili vážne rozhodnutia a kráčali proti prúdu.

image011 

Foto: relácia Proti prúdu a na bielich sedačkách zľava redaktor, kpt., Azim Farhadi a Vladimír Beregi, bývalý príslušník policajnej zásahovej jednotky, ktorý sa v istom okamihu svojho života rozhodol kráčať po inej ceste, ako po tej, po ktorej dovtedy kráčal a dnes je z neho rímskokatolícky kňaz. Michal Libant, príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldovskej väznici a zároveň väzenský pedagóg, ktorý sa správa k odsúdeným inak ako je štandard a to tým, že vedie s odsúdenými biblické krúžky, modlitebné chvály a sám je svedkom mnohých obrátení väzňov...

Je to rozhovor, ako si si asi už všimol, spred 3 rokov, ale nakoľko ešte nebol zverejnený v NL, považoval som za vhodné poskytnúť ti Vladkove (bývali kukláč) svedectvo. Samozrejme, že to nie je náhoda a včera, ako som v počítači hľadal veci ohľadne materiálov do NL, tak som našiel audio záznam práve z tejto akcie s názvom „Proti prúdu“. Počas tohto rozhovoru som hovoril svedectvo ako posledný a na konci rozhovoru dostali ľudia v hľadisku možnosť sa nás niečo spýtať. Jedna pani položila otázku práve Vladkovi Beregiovi, že vy ste boli tiež kedysi taký tvrdý chlap. Teraz keby prišiel pán Libant za vami na policajné oddelenie (keď ste bol ešte kukláč) a začal by vás takto presviedčať (evanielizovať), ako by ste reagovali? Asi by ste ho zbili?...Odpovedal exorcista Beregi: „S takým pomazaním, aké má môj brat na sebe, tak možno, že by ma obrátil.“ Môžem ti povedať, že ako toto dohovoril, ja som sa zastavil a pocítil som vďačnosť Ockovi a povzbudenie, ktoré mi dodalo silu na ďalší boj, lebo opica bojuje za každého jedného odsúdeného vo vyhnanstve zvanom Leopoldov. Myslíš si, že o teba nebojuje? Že nevidí to svetlo v tebe?

image012

Foto: časť listu od Andrejky zo Sučian, v ktorom píše, že NL dáva na nástenku, ktorú majú na oddiele. Poviem ti, že chvála Pánovi a počul som, že v ďalších ústavoch si predávajú NL medzi odsúdenými a reálne si ich aj čítajú, pričom keď sme boli v septembri v Hrnčiarovciach evanjelizovať, tak tam mali časť NL tiež na nástenke. Spýtal som sa pedagóga, že prečo to je na nástenke? On odpovedal v tom zmysle, že je to prospešné pre odsúdených. Nech sa vždy oslávi len Ježiš Kristus. Teraz by som zverejnil dva listy práve od Andrey zo Sučian, ktorá sa chcela s nami podeliť o svedectvo. Prvý bol napísaný 17.11.2020, kde spomína, že má „OZ-tko“ a keď mala dcéra prvé sv. prijímanie, tak ju pustili a vtedy jej hovorili príslušníci, že dokázala nemožné, preto si je istá, že jej cesty viedol Pán Boh. Tak isto ich tento rok zasiahla corona kríza a zakázali  všetko, no ona verila, že v lete pôjde na 5 dní domov k deťom a modlila sa za to. A viete, čo bolo? Stalo sa. Bola doma. Teraz idú Vianoce a ona verí, že pôjde k deťom, aj keď je dnes všetko zakázané. Verí v to. Po cca dvoch týždňoch 1.12.2020 mi prišiel ďalší list, v ktorom bolo:

image013

Foto: časť listu od Andrejky zo dňa 1.12.2020, v ktorom už píše, že jej to aj reálne povolili. Chvála Pánovi!

24.12.2020, keď som práve raňajkoval tak mi zvonilo nejaké neznáme číslo a keď som ho zdvihol bola na druhej strane Andrea, neskutočné a bola to veľká radosť Ocko čo povie tak aj uskutoční. a následne som od nej dostal SMS:,, Požehnane vianočné sviatky prajem celému Dismasu. Akurát som zatelefonovala s Michalom a chcem sa vám všetkým poďakovať za každú jednu modlitbu lebo iba vďaka Pánovi som dnes doma na opustaku a najmä môjho ocka Jozefa sa zdravotný stav zlepšil. Verte a modlite sa Pan to počuje. Nech v každom srdci zavládne Božie narodenie to vám prajem s celou rodinou. Andrea“.

Pre tých čo v srdci rozmýšľajú nad tým, či mať deti a koľko, lebo tento svet nás tlačí, aby neboli žiadne alebo len najmenej, prináša krásnu odpoveď v duchovnom svete Dominik Chmielewski z knihy Kecharitomene – Milostiplná: „Najsvätejšia Trojica zjavila svoj plán anjelom a ich lásku a vernosť Bohu vystavila skúške. V čom tá skúška spočívala?  Bol im ukázaný plán stvorenia človeka, ktorý mal mať podobne ako anjeli slobodnú vôľu, ale vpísanú do ľudského genómu. Skúsime teraz jednoduchými slovami ukázať, ako vznikol celý konflikt a napätie medzi anjelmi a ľuďmi.  Vymeníme teologické pojmy za bežné výrazy, aby sme to mohli lepšie pochopiť. image014 Pre ľudí Boh vytvára na zemi repliku nebeského Edenu, ktorý je na nebesiach. Bol rajom anjelov. Replika nebeského Edenu bude existovať na zemi,  ktorú dá Jahve ľuďom na bývanie. Ľudia budú stvorení na obraz a podobu Ježiša Krista, čiže sa budú odlišovať od anjelov. Jahve stvoril každého anjela osobitne, no ľudia sa budú môcť rozmnožovať  - Jahve ich obdaruje schopnosťou  vytvárať  ďalšie bytosti svojho druhu. Anjelom sa to zdalo ako obrovský dar, ktorý si nevedeli predstaviť: Boh sa s ľuďmi delí o schopnosť vytvárať nový život! Keď anjeli vo videní  pozerali na prototyp prvého človeka, s prekvapením videli, že je odrazom Ježiša Krista. Žiaden anjel nebol odrazom Ježiša Krista, no človek, tá nová rasa, mal Ježišovu DNA! Bolo to niečo úžasné. Videli, že Jahve chce uložiť do človeka vlastný genetický kód! Viete si to predstaviť? Nepravdepodobné! Do človeka, ktorý ako stvorený z hmoty bude nepredstaviteľne nižší - vzhľadom na moc a inteligenciu – než ten najmenší anjel.  Ale najťažšie bolo, keď videli, že nad nimi, nad anjelmi, bude vládnuť predstaviteľka tej rasy, ktorá bude nielen ich Kráľovnou, ale .... Matkou Bohočloveka! To bolo úplne nepredstaviteľné! A teraz prichádza na scénu jeden z najmocnejších archanjelov, Lucifer, čiže ten, ktorý nesie svetlo a má ukazovať Ježiša Krista - Svetlo sveta iným anjelom. Bol neobyčajne pekný, žiarivý, mocný vo svojej múdrosti a myslení. V čase tohto videnia, skúšky vernosti Božím plánom, povedal: „Nie - nebudem slúžiť takému Bohu!“  V  tej chvíli prisahal zničenie ľudskej rasy, len čo sa objaví na zemi. Musíme si uvedomiť, že Luciferova neposlušnosť nebola jeho prvým hriechom. Tým prvým hriechom, ktorý existoval vo vesmíre a z ktorého vznikla vzbura, bola závisť pre lásku, žiarlivosť na to, že niekto môže byť tiež milovaný ako ja....“

image016

Foto: Francúzska katolícka rodina Lefebvrovcov zvíťazila v súťaži Francúzsko má talent, ktorú vysiela televízny kanál M6.

Rodina zabodovala u väčšiny Francúzov, pričom prezentovala katolícke piesne. Ich výkon a víťazstvo vyvolali zúrivosť ľavičiarov, transgenderov, ateistov aj liberálov, ktorým sa nepáči skutočnosť, že víťazom sa stala biela a tradičná rodina, čo je v rozpore s novým multikultúrnym a transrodovým modelom Francúzska. Rodina Lefebvrovcov (otec, matka a šesť detí, siedme na ceste) predniesla duchovnú skladbu. Porota o víťazovi nezapochybovala, rovnako ako aj televízni diváci. Ľavičiari a liberáli však zúria, pretože v súťaži prehrali podľa nich oveľa vhodnejší kandidáti s homosexuálnym a multikultúrnym pozadím...O víťazovi v súťaži rozhodujú výrazným spôsobom aj hlasy televíznych divákov. Takýto výsledok hlasovania je pre liberálov, transgenderov a stúpencov multikulturalizmu ozajstnou studenou sprchou, pretože napriek agresívnej agende a cielenej propagande v mainstreamových médiách, väčšina Francúzov liberálne hodnoty, založené na zvrátenosti a odpore k tradičným európskym a aj kresťanským hodnotám, zdá sa, odmieta. Okrem toho uvedená rodina ukázala, že má skutočne veľký talent, daný od Boha.

Každý poznáme najkrajšie podobenstvo o milujúcom Otcovi a márnotratnom synovi ( Lk 15,11-32). Okrem toho Otca a márnotratného syna je tam ešte starší syn a keby môžem pridať do tohto podobenstva ešte jedného syna, tak by som si ho predstavoval, že práve tento syn, tento stredný syn, hľadá tohto márnotratného syna lebo vie, že Otec smúti za týmto synom. A takýchto synov je vo vyhnanstve veľmi veľa a práve tento stredný syn sa vydáva na cestu do končín sveta a vyhľadáva Božích synov - bratov. Hovorí im, ako je u Otca krásne, ako sa tam spokojne žije,... Hovorí im, že tých, ktorí sa už vrátili, Otec nezbil, ani ich nezobral ako nádenníkov. image015Odpustil im a čo viac, zabil pre nich vykŕmené teľa, dal im najkrajšie šaty, obuv na nohy a na ruku prsteň na znak, že sú jeho synovia. Keď títo synovia, ktorí sú na periférii, vo vyhnanstve, pocítia otcovskú lásku v srdci a túžbu vrátiť sa, tento stredný syn im píše, modlí sa, povzbudzuje ich a posiela im aj príbehy, svedectvá, ako sa majú dobre tí, ktorí odpovedali na Otcovo volanie. Áno, tí, ktorí vo svojom srdci začali plakať pre jeho lásku a robili pokánie, rozhodli sa vrátiť späť, späť zo sebectva, z arogancie. Späť domov, kde ich už Ocko čaká a keď ich zazrie, uteká im naproti, lebo už vie, že chcú byť len s ním (viď foto). A tento stredný syn, ak Pán dá, môžeš byť aj ty. Stačí robiť to čo by robil Ježiš tam, kde si teraz ty.

Viete o tom, že veľa ľudí bolo sklamaných z týchto Vianoc? A viete prečo? Lebo neboli také okázalé, plné cenných darčekov, parádností, ale boli skromné, tichšie a bez pozlátka. Usmievam sa, lebo práve takéto Vianoce bez pozlátka ľudia potrebovali. Dostali šancu, aby sa pozreli, čo je najpodstatnejšie pri Vianociach a to narodenie spasiteľa Ježiša Krista. Veru, všetci dostali šancu, aby sa práve On v ich srdci znovu narodil, ale neviem, či ho našli cez tú mrzutosť a sklamanie. Viem, že my čo sme s Kristom, sme sa radovali, lebo Rim 8,28 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Chápeš to? Teším sa neskutočne a radujem sa vo svojom srdci a prežívam nepredstaviteľný pokoj, lebo Ocko je a  bude stále s nami!

image017

Foto: časť listu od Jozefa z doživotných trestov, v ktorom píše, že mu opica-diabol vtláča myšlienky, že sa nemá modliť na kolenách, ale nech sa len prechádza. Možno si povieš, že načo sa budem modliť na kolenách. Skúsim napísať jednoduchý príklad ohľadne tejto veci. Predstavte si, že ste dobrý športovec v Kickboxe a idete na majstrovstvá Slovenska. Vyraďovanie bude pyramídovo, takže nastupuješ v prvom kole, súper je silný a dostaneš kolenom do zubov a zistíš, že ti ten chlap zlomil zub a stehno ti tak dokopal lowkickami, že sa už nemôžeš ani dobre postaviť. Ale rozhodca ti zdvihol ruku, takže postupuješ do druhého kola a tam ti súper zadnou rovnou zlomí nos. Tréner ti tam dá tampón, schladí, utrie krv a povzbudí ťa, že už ho máš, len musíš zatlačiť a ozaj ho zatlačíš a highkickom mu dáš KO do hlavy.  Si dobitý, ale tréner ťa stále povzbudzuje, že máš posledný zápas o majstra Slovenska a musíš vytrvať, lebo je to tvoja doposiaľ najväčšia životná bitka. Nastupuješ do zápasu a v treťom poslednom kole ti rawkickom (kopom do oblasti hrudníka), zlomí rebrá. Cítiš to, ale v tom amoku si to nepripúšťaš a nakoľko aj on je už  načnutý tak sériami úderov ho posielaš k zemi a si majster Slovenska. Zdvihne ti rozhodca ruku, ale už to cítiš všade, príde tréner, potľapká ťa po pleci a povie, že si dobrý. Vidíš, čo dokázal spraviť pre pozlátený plech? Toto dokážeme robiť pre svetskú slávu. Znesieme bitku, zlomeniny, trvalé následky a nespočetné množstvo úderov. Pamätám si, keď som si to raz ako som o tomto hovoril, uvedomil, že si ledva kľaknem na 10 min. a už sa vyhováram, že ma bolia kolená, kríže...Ver mi, keď ti hovorím, že to už nebojuješ so sebou, ale s niekým úplne iným a to je opica. Lebo keď si kľakneš pred Pána pánov a Kráľa kráľov (Zjv 19,16 * Zjv 17,14 * 1Tim 6,15) ako to máme robiť, lebo aj na viacerých miestach (Mt 2,11 * Mt 14,33 * Mt 28,17 * Lk 24,52 * Jn 9,38 * Rim 14,11), keď sa stretli vo Sv. písme Mária Magrdaléna a nábožné ženy (Mt 28,9) alebo aj démoni (Mk 3,11) ako aj ostatní, tak všetci padli na kolená (Hebr 1,6) ako aj v starom zákone sa  píše (Ž 2,11 * Ž 72,11 * Ž 99,9). Dokonca aj apoštol Ján, ako ho zbadal, tak mu padol k nohám ako mŕtvy. A robí to aj sám Ježiš Kristus (Lk 22,41), aj Štefan keď ho kameňovali (Sk 7,60), apoštol Peter a prvý pápež (Sk 9,40) a v dôležitom odkaze apoštol Pavol (Sk 20,35-36) * (Sk 21,5). Všetko to boli práve silné mocné momenty, kedy chceli ako keby vyvýšiť modlitbu, príhovor, prosbu k Ockovi. A keď sa modlíš v Otčenáši: „ako v nebi, tak i na zemi“ tak vieš čo robia na nebi tí, čo sú k nemu najbližšie? (Zjv 4,10 * Zjv 5,14 * Zvj 7,11 * Zjv 11,16). Porozjímaj v pokoji a pozri si všetky tieto state vo Sv. písme. Nie je nádhera, že je tam všetko ukryté.

image018

Foto: časť listu od Dalibora z Pankrácu ČR, kde poďakoval za plán ročného čítania Sv. písma a to sme veľmi radi. Pridávame aj kúsok blahoželania a osviežujúce, povzbudzujúce slová, ktoré vždy prídu v ten pravý čas.(foto nižšie)

image019

Dňa 17.12.2020 sa konal stream naživo plný príbehov a svedectiev o odpustení, kde sme hovorili ľuďom na Slovensku o tom, ako sa Ocko koná za múrmi väzníc v čase Vianoc. Tiež sme spomínali Dismas projekty ako Anjelsky darček (určený vašim detičkám) a Anjelský list (povzbudenie práve pre teba).

image020

Foto: 3.Vianočný večer odpustenia a zmierenia                   

image021

Foto: štúdio v Trenčíne počas natáčania

Misia I: ako si sa možno dozvedel, tak od nového roka máme nového generálneho vikára ZVJS SR, Mgr. Petra NIŽNÍKA, ktorý pôsobil vo väznici v Košiciach. Chcem ťa poprosiť, požiadať, aby si mu napísal a pomodlil sa, poprípade aj postil za neho. List môže obsahovať tvoje krátke svedectvo, niečo o spoločenstve a modlitba. Všetko z lásky a na povzbudenie. Adresa: Mgr. Peter NIŽNÍK, generálny vikár GR ZVJS SR, Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Misia II+Otázka: Skúste sa pomodliť a potom porozmýšľať, či by bolo prospešné, vhodné dať z 24 hod. nonstop modlitby v sobotu zo spol. DISMAS na 40 hod. a ak áno, ktorú hodinu by si si vybral pravé v tento piatok. Išlo by o čas od piatka (nakoľko veľa členov má práve v piatok pôst) od 8.00 hod. rána do soboty 23.59 hod. Teda 40 hod. Uvažoval som o tom už dávnejšie, lebo keď som čítal históriu, tak sa svätí modlili práve 40 hod. pobožnosť, či už sv. Nery alebo sv. J. M. Vianney a pod. a práve tieto boli vysoko účinné. Zhrnutie: ak súhlasíš tak napíš, kedy sa budeš modliť v ten piatok a tiež nám ešte raz môžeš napísať, kedy sa modlíš aj v sobotu aby sme s tebou mohli počítať - rátať. Predsa je to záväzok a v tejto dobe sa už nikto nechce viazať. Ale aj keby sa niečo pokazí, tak ja hovorím, keď sa nestíham modliť, svojmu Anjelovi strážnemu, nech sa za mňa domodlí, ak ja nemôžem. Je to jednoduché? Niekto povie Anjel? Presne anjel ( Gn 16,11 * Gn 19,1 * Gn 21,17 * Gn 31,1* Ex 3,2 .....) na veľa moc miestach sa spomínajú, je ich celé Sv. písmo. Tak sa neboj, každý máme aspoň jedného pri sebe. Len si pozri a popremýšľaj o Sk 12,15. Prečo by hovorili, že je to jeho anjel? Len preto, že oni reálne, bytostne, boli presvedčení o ich existencii. Veď prečo by pochybovali, keď o je i nich písané v Božom slove.

image022Na Vianoce sme pozerali  na RTVS1 Úsmev ako dar LCH a EGO(foto), práve toto stretnutie sprostredkovalo spol. DISMAS a krásne aj na tomto vidíme, že Ocko spája naše spoločenstvo, nielen ľudí za múrmi väzníc, ale aj v bežnom civilnom živote.Sv. omše za spol. DISMAS: 10.1.2021 o 7:30 v HC, 28.1.2021 o 6:30 v HC.  Úmysly:  Dávame do pozornosti, že za úmysly sa modlíme už týždeň vopred v spoločnej modlitbe o 20.00 hod. (od pondelka – do nedele). Jednoduchšie napísané, tak sa modlíme na ten úmysel celý týždeň, teda každý deň o 20 hod a v sobotu celých 24 hod.

Sobota (dňa)

Predkladaný úmysel za spol. Dismas. Samozrejme, že sa vždy modlíme aj za teba aj tvoju rodinu!

9.1.2021

za trpiacich a skúšaných bratov a sestry v spoločenstve Dismas, za Kunovských

16.1.2021

za všetkých odsúdených a obvinených ku ktorým nás Ocko pošle, aby už teraz pripravil ich srdcia a za srdcia ochotné slúžiť pre Dismas.

23.1.2021

za odvrátenie pandémie korony, posilu pre zdravotníkov, trpezlivosť a dar viery pre chorých, za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

30.1.2021

za vyslobodenie trpiacich duší z očistca, ktoré sú tam uväznené, aby si ich Pán vzal ku sebe do Nebeskej slávy, za Kosíkových

Slovo pre teba: Ž80, 15-16 Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.

4.1.2021     Boh Ťa žehnaj drahý brat v Kristovi - BŤŽ +        Newsletter č.48