logo
logo
zvjs.sk

V novembri sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany koncertovalo [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

Do tunajšieho ústavu zavítala hudobná skupina ALIVE, ktorá pochádza z mesta Litovel v Českej republike. Jedná sa o skupinu, ktorá pôsobí na území Českej a Slovenskej republiky päť rokov. Je tvorená mladými ľuďmi, ktorých spája spoločný cit k duchovným piesňam. Pozvanie dostali od spoločenstva DISMAS.

 

Hudobná skupina ALIVE si pre odsúdených pripravila pásmo s tematickým zameraním na chválové piesne. Počas koncertu zaznievali piesne, ktoré boli dopĺňané hovoreným slovom v spolupráci s hlavným predstaviteľom spoločenstva DISMAS Michalom Libantom. Texty piesní mali prítomných priviesť k zamysleniu sa nad sebou a uvedomeniu si dôležitosti duchovnej viery.

 

Pred začatím samotného hudobného vystúpenia, odsúdení absolvovali omšu pod vedením dekana mjr. PhDr. Juraja Malého, SDB.

 

V dopoludňajších hodinách sa na koncerte zúčastnilo 51 odsúdených žien a poobede 21 odsúdených mladistvých a 45 odsúdených mužov zaradených do diferenčnej skupiny „B“.

 

Spätná väzba od odsúdenej prítomnej na koncerte: „Krásny duchovný zážitok, pri ktorom si človek uvedomí silu svojej viery. Texty piesní sa dostali hlboko do našich sŕdc a poskytli nám blaho, a pokoj na duši. Príbehy, ktoré nám rozprávali boli zo života ľudí. Spievali sme s nimi a atmosféra bola výborná. Myslím, že ženy, ktoré nie sú veriace, sa zamysleli nad tým, že viera nie je zlá.“

 

Podľa vyjadrenia vedúcej skupiny ALIVE, Marie Vosáhlovej ju milo prekvapila priateľská atmosféra prevládajúca v tunajšom ústave. Bolo to prvé vystúpenie hudobnej skupiny vo väzenskom prostredí, ktoré dopadlo nad rámec očakávaní.

 

Cieľom koncertu bolo prepojiť duchovnú činnosť so zážitkovou, ktorá má v tunajšom ústave dlhú tradíciu. Vystúpenie sa nieslo v priateľskom duchu. Všetci prítomní si mohli so sebou odniesť nielen rytmy dobrej hudby, ale aj hlbšie posolstvo, ktoré môžu aplikovať do svojho života.