logo
logo
zvjs.sk presov

Lámačské chvály [Z oficiálnej stránky ZVJS]

Hudba totiž dokáže niekedy povedať aj to, čo nedokážeme vyjadriť slovami. Aj takýmito slovami začali hudobný program pozvaní hostia z Lamačských chvál.

Najprv navštívili oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove a následne sa presunuli do ústavu Prešov. Aj napriek vzdialenosti spolupráca v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti medzi pedagógmi bola na veľmi vysokej úrovni a zorganizovanie takéhoto koncertu bolo pomerne jednoduché. Koncert sa konal pod záštitou spoločenstva Dismas, ktoré sa odsúdeným prihovára už dlhšie obdobie aj prostredníctvom takýchto voľnočasových aktivít. Hudobný program odsúdení ocenili úprimným potleskom a odniesli si z koncertu na dlhú dobu nezabudnuteľné dojmy.