logo
logo
zvjs.sk kosice-saca

Koncert Puer Dei [Z oficiálnej stránky ZVJS]

V nedeľu 25. júla 2021, takmer presne po roku, zavítala do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca kresťanská kapela s názvom Puer Dei (Božie dieťa) a hudobníci zo spoločenstva L’múry z Leopoldova. Odsúdení v ústave tak mali možnosť zažiť prvý koncert od 19. júla 2020 po zrušení všetkých hromadných podujatí z dôvodu prísnych protiepidemických opatrení.

 

Aktivity sa zúčastnilo 140 odsúdených, čo svedčí o veľkom záujme a je nepochybné, že po tak dlhom čase všetci odsúdení túto akciu privítali. Podujatie, ktoré sa konalo v jedálni bloku A, začalo svätou omšou s väzenským kaplánom, Mgr. Štefanom Blanárom. Kapela sprevádzala bohoslužbu spevom a hudbou a po skončení omše plynule pokračovala v samotnom koncerte.

 

Počas viac ako hodinu trvajúceho koncertu vytvorili Dominika, Stanka, Dávid a Matúš výbornú atmosféru radostnými skladbami ako napríklad „Taký, aký som“ a „Srdce dokorán“. Medzi jednotlivými piesňami boli podávané svedectvá o tom, ako sila modlitby a viera v Boha pomohla zmeniť život mnohým ľuďom. Spolu s kapelou sa koncertu zúčastnil aj bývalý pedagóg väznice v Leopoldove, Mgr. Michal Libant, ktorý je zakladateľom slovensko-českého väzenského spoločenstva DISMAS. Michal striedal piesne svojím hovoreným slovom o osobných skúsenostiach a zážitkoch získaných počas svojej dlhoročnej kariéry, hovoril i o svojom živote, v ktorom zohráva dôležitú rolu práve viera v Boha. Počas celého koncertu z Michala sálala priateľská nálada a optimizmus, ktoré preniesol na divákov a snažil sa ich motivovať k viere a porozumeniu.

 

Spoločenstvo DISMAS sa začalo formovať v roku 2015 po prvých vystúpeniach kapely Lámačské chvály v leopoldovskej väznici. Dnes má približne 700 členov, z ktorých väčšinu tvoria odsúdení v rôznych ústavoch, a ktorí sa každý víkend modlia na dohodnuté úmysly. Názov spoločenstva pochádza z mena jedného zo zločincov, ktorých odsúdili na smrť a ukrižovali vedľa Ježiša Krista (Lk 23, 39-43). Ten vďaka svojej kajúcnosti na kríži dostal milosť od Boha. Práve túto milosť a nádej prináša spoločenstvo DISMAS do slovenských a českých väzníc. Jeho služba spočíva v modlitbách, pôstoch, v ohlasovaní evanjelia a najdôležitejšej práci - návštevy a povzbudenie odsúdených.

Kapela si v záverečnej časti celého koncertu získala publikum rómskou skladbou „O del man diked“ (Boh ma vidí). Veľký záujem medzi odsúdenými vzbudil špeciálny člen kapely Dávid:

 

„Sám to musíš pochopiť, že neni si bez opory,

závisť nemá obdoby, tu nepomôžu doktori.

Stačí srdce otvoriť, nežiarli, nezáviď,

rivalita vovedie ťa akurát tak do kómy.“

 

Takýmto, v našich podmienkach netradičným, kresťanským rapom rozprúdil krv a zalahodil hudobnému vkusu veľkej časti odsúdených v miestnosti. Publikum zaujal aj svojím príbehom o tom, ako v mladosti prepadol drogám a alkoholu. Pre zlé správanie ho vyhodili z prvého ročníka strednej školy. Vtedy mu doma povedali, že buď pôjde na protidrogové liečenie, alebo sa zúčastní kresťanského tábora. Keďže na liečbu nemal odvahu, rozhodol sa pre stretnutie s kresťanmi. Tu pocítil silu viery a radosť vo svojom srdci prostredníctvom modlitby. Život s Ježišom Kristom mu zmenil život. Vrátil sa opäť do školy a so starým životom bol koniec. Začal sa venovať hudbe, ktorá mu pomohla vyriešiť aj jeho finančné ťažkosti. Teraz chodí spolu so skupinou hrávať po koncertoch, vo väzniciach, detských domovoch či na evanjelizáciách pre mladých ľudí.

 

V závere podujatia si zobral slovo pedagóg pre kultúrno-osvetovú činnosť a vzdelávanie, kpt. PaedDr. Roman Ondáš, ktorý všetkým poďakoval a odsúdených povzbudil v prekonávaní prekážok pre lepší život.

 

Michalovi zo spoločenstva DISMAS, speváčkam a hudobníkom: Dominike, Stanke, Dávidovi a Matúšovi patrí naša nevýslovná vďaka a všetka česť za ich skoré ranné vstávanie, ochotu precestovať 800 kilometrov, úprimnosť, ľudský prístup, za radostnú, pozitívnu hudbu a radosť, ktorú priniesli za múry ústavu. Dúfame, že čas, ktorý strávili medzi nami, bol aj pre nich prínosný a príjemný.