logo
logo
zvjs.sk

Dismas opäť v Šaci [Z oficiálnej stránky zvjs.sk]

Už po druhýkrát v tomto kalendárnom roku zavítal do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca Michal Libant, ktorý je zakladateľom kresťanského spoločenstva Dismas. Poslanie tohto spoločenstva pozostáva najmä v modlitbách, pôstoch a v ohlasovaní evanjelia ľuďom nachádzajúcim sa za múrmi väzníc.

 

Pri tejto návšteve brat Michal všetkým pripomenul, ako sa rodilo toto spoločenstvo, a v čom spočíva jeho služba. Počas svojich príhovorov poukazoval na silu modlitby a všetkých k nej aj pozýval. Tak, ako aj pri predchádzajúcich návštevách, aj teraz so sebou priviedol hudobného hosťa. Tentokrát v podobe mladej hudobníčky Veroniky Haluzovej. Táto hudobníčka len nedávno vydala svoj prvý album s názvom „Prísľub pokoja“. Na tomto albume sa nachádza 12 autorských skladieb v slovenskom, aj anglickom jazyku. Skladby majú zanechať v poslucháčovi túžbu po hľadaní a po stretnutí s Bohom. V tomto duchu sa nieslo aj jej vystúpenie. Na lepšie pochopenie textu a priblíženie sa publiku, si Veronika pripravila aj piesne v rómskom jazyku. Publikom toto gesto ocenilo a často sa pridalo svojim spevom.

 

V závere stretnutia zaznelo poďakovanie v podobe potlesku a úprimne prianie ďalšieho stretnutia v budúcom roku.