logo
logo
ordinariat.sk

Adventný koncert za mrežami [Z oficiálnej stránky ordinariat.sk]

Slovo Advent pochádza z latinského slova adventus a znamená príchod. Národy sveta, počnúc Adamom a Evou, očakávali príchod sľúbeného Vykupiteľa.  

Adventom si pripomíname túžbu ľudstva po príchode toho, ktorý prináša spásu , zákon lásky, a zároveň si oživujeme vieru, že Kristus znova príde v sláve. V podstate celý život je de facto naším adventom. S Kristom sa každý človek osobne stretne, buď po smrti na osobnom súde alebo počas života, keď príde v sláve na konci našich dejín. V tretiu adventu nedeľu 11.12.2022 vo svetle  radostného očakávania Vianočných sviatkov Narodenia Pána zvítala do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad parnou gospelova kapela  RODS. Privítal ich miestny väzenský kaplán zamyslením sa nad hĺbkou a významom duchovnej prípravy k sláveniu Kristovho narodenia. Koncert bol obohatený rómskymi koledami a osobnými svedectvami života spoločenstva Dismas. Líder spoločenstva Mgr. Michal Libant predstavil modlitbový zámer spoločenstva na podporu a duchovný rozvoj odsúdených v spolupráci s miestnou personálnou farnosťou sv. Maximiliána M. Kolbeho. 

Aj napriek odlúčenosti od blízkych počas výkonu trestu nás tento koncert povzbudil prežívať tieto sviatky v tunajšom ústave s vnútorným pokojom a nádejou.